02.03.2023 09:20

HAMU: konkurz (vedoucí Katedry tance)

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje  výběrové řízení na vedoucí/vedoucího Katedry tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze a zároveň na místo akademické pracovnice/akademického pracovníka - pedagoga pro výuku jedné ze specializací studijních programů této katedry. 

Požadavky: vysokoškolské odborné vzdělání v oboru, nejméně pětiletá souvislá pedagogická činnost v oboru na některé vysoké škole, prokazatelná odpovídající oborová erudice, znalost anglického jazyka (psaná i mluvená forma), znalost finančního a personálního managementu na úrovni katedry či jiného srovnatelného pracoviště, organizační zdatnost, samostatnost, flexibilita, schopnost vést kolektiv, občanská bezúhonnost.

Výběrové řízení bude mít formu osobního pohovoru se členy komise, kdy kandidát především představí svojí koncepci rozvoje katedry, která by měla obsahovat zejména popis personální politiky, představu o rozvoji pedagogické činnosti a s tím spojené výuky a výhled rozvoje v dalších možných oblastech.

Přihlášky spolu s:

  • aktuálním profesním životopisem,
  • doklady o dosaženém vzdělání,
  • přehledem odborné a pedagogické činnosti,
  • reprezentativními ukázkami dosavadní činnosti v oboru,
  • koncepce rozvoje Katedry tance

zašlete či osobně předejte nejpozději do 3. dubna 2023 na:
sekretariát děkana
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 1,0 (výše úvazku se skládá ze dvou částí – podílu odpovídající pedagogické činnosti na fakultě a podílu odpovídající agendě vedoucího katedry)

Nástup k 1. 7. 2023

Výběrové řízení proběhne poslední týden v dubnu či první týden v květnu 2023.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMUvzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni
Autor článku: převzato z: https://www.hamu.cz/