22.08.2018 08:23

Helsinky uvidí České loutkové divadlo třikrát jinak

Od 21.8. do 27.8. je možné v prostorách musea Päivälehti v Helsinkách navštívit výstavu Three Takes on Czech Puppet Theatre (České loutkové divadlo třikrát jinak). Slavnostní vernisáž proběhne 21.8. v 16.00.

Výstava podává stručný, ale reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se seznámíte s různými kapitolami českého loutkového divadla. Ve třech magických boxech nahlédnete do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel, seznámíte se s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací a loutkářských souborů, shlédnete prezentaci fenoménu černého divadla a moderní divadelní architektury, a pokud dojdete až na konec cesty, čeká vás interaktivní část, ve které poznáte různé technologické druhy loutek v podobě typických postav z českých pohádek, s nimiž si můžete vyzkoušet manipulaci. Kurátory výstavy jsou Nina Malíková a Martina Pecková Černá, výtvarné a technologické řešení měli na starosti Antonín Maloň a Tomáš Zmrzlý.

Autor článku: Převzato včetně fotografie z: www.idu.cz