22.05.2004 00:00

Historie Skupovy Plzně

Skupova Plzeň se uskutečnila (z iniciativy bývalého Skupova spolupracovníka MUDr. L. Zahrádky) v lednu 1967, tedy v době, kdy se vzpomínalo 75. výročí narození a 10. výročí úmrtí „otce“ Spejbla a Hurvínka, prof. Josefa Skupy. Byla tehdy míněna a chápána jako pocta dlouholetému občanu města a vynikajícímu umělci, který proslavil západočeskou metropoli po světě. Většina akcí se logicky vázala k jeho jménu (mj. odhalení busty a pamětní desky v Prokopově ulici, poblíž místa, kde hrávalo LDFO a udělení čestného občanství J. Skupovi – in memoriam aj. Skupové.) Doprovodná přehlídka amatérských a profesionálních inscenací byla spíše jen doplňkem. I v následujících dvou letech SP svoji tvář ještě hledala.
Až v roce 1970 se konstituovala jako „soutěžní přehlídka českých profesionálních loutkových divadel“ završená udělením Skupovy ceny (20 000 Kč) nejlepší inscenaci (plus cen individuálních). Festival se zhruba v této podobě konal do roku 1978 každoročně, od tohoto data pak jako bienále. Od roku 1992 jsou udělovány už jen individuální ceny a festival se otevřel všem profesionálním loutkářům bez rozdílu, vedle statutárních divadel i agenturním skupinám, sólistům spod. Často se také objevují soubory zahraniční. Součástí přehlídky je též bohatý program, jenž zahrnuje výstavy, koncerty, exteriérová vystoupení, promítání, tvůrčí dílny apod. Jubilejní XXV. Skupova Plzeň se uskuteční v červnu letošního roku. Pořadateli festivalu Skupova Plzeň jsou: město Plzeň, Ministerstvo kultury ČR, Sdružení profesionálních loutkářů a Divadlo Alfa.
-pav-

Autor článku: Loutkář