21.10.2022 11:01

Hrou Syn pluku ostravští umělci vyjádří podporu Ukrajině

Ostravští umělci chtějí chystaným představením vyjádřit podporu Ukrajině v boji proti ruské invazi. Ve formě scénického čtení uvedou legendární hru dnes už neexistujícího ostravského Divadla Waterloo Syn Pluku parodující stejnojmenný román Valentina Katajeva. Za tuto inscenaci bylo v roce 1972 několik jejích autorů a účinkujících odsouzeno i k nepodmíněným trestům. Mezi nimi i hudební skladatel Edvard Schiffauer, který v nové verzi vystoupí a u klavíru doprovodí zpěváky. ČTK to dnes řekl režisér inscenace Ladislav Vrchovský.

Na přípravě čtení se podílí skupina herců a zpěváků ze Staré arény Ostrava a ostravské Lidové konzervatoře a Múzické školy. Představení zájemci uvidí jen jednou, 8. listopadu, v prostorách divadla Stará aréna Ostrava na Masarykové náměstí, kde Divadlo Waterloo sídlilo. Po představení bude v kavárně Staré arény beseda se Schiffauerem a spisovatelem Ivanem Binarem, dalším vězněným spoluautorem Syna pluku, signatářem Charty 77 a dnes čestným občanem města Ostravy.

Autoři připravované verze tak chtějí připomenout zlo všech totalitních režimů. "A také vyjádřit plnou podporu Ukrajině a ukrajinskému národu," uvedl Vrchovský. V Rusku se podle něj opět posílají lidé do vězení jen za nesouhlasný názor, který je v rozporu s oficiální státní politikou. Umělcům je zakazována svoboda projevu. "To už jsme u nás zažili, a přímo v Ostravě, kde byli dokonce umělci odsouzeni a vězněni jen za písničku. Opakování dějin ve smyslu návratu nadvlády Moskvy nad námi všemi si zásadně nepřejeme," doplnil.

Divadlo Waterloo vzniklo v roce 1868 a navazovalo na Divadélko Pod Okapem. K jeho členům patřili Petr Podhrázký, Luděk Nekuda, Edvard Schiffauer, Petr Ullmann, Ivan Binar, Josef Frais, Zuzana Majvaldová a další. Spolupracovali s ním také jazzoví hudebníci Richard Kroczek starší či Vladimír Figar. V divadle před emigrací vystupoval i Karel Kryl.

S nástupem normalizace ale byla činnost nekonformního souboru k 31. březnu 1970 ukončena. Osudnou se členům stala inscenace Syn pluku, parodující stejnojmenný román Valentina Katajeva. Již po zrušení divadla část jeho členů uvedla ukázky ze hry na neveřejné akci v Leskovci nad Moravicí na Bruntálsku. Za to byli čtyři divadelníci odsouzeni k nepodmíněným trestům od devíti měsíců do dvou let a čtyři členové k trestům podmíněným.

Stará aréna Ostrava 

Autor článku: ČTK: dvc, kš