11.02.2022 14:33

Hudební fakulta JAMU pořádá sympozium Klasika či výjimka? Ženy v artificiální hudbě

Hudební fakulta JAMU pořádá sympozium Klasika či výjimka? Ženy v artificiální hudbě o postavení žen (nejen) v klasické hudbě.
Akce se uskuteční pod záštitou děkanky Hudební fakulty JAMU prof.  Barbary Marie Willi v pátek 18. února od 13:00 v brněnském Music Labu.

Návštěvníci a návštěvnice se mohou těšit na panelovou diskusi o postavení žen v kulturních institucích, workshop o genderové rovnosti v profesionálním světě klasické hudby a na přednášku o marketingu v kultuře z pozice ženy. Cílem akce je otevřít diskusi o možné diskriminaci žen při jejich uplatnění v prostředí klasické hudby. Sympozium tohoto druhu pod hlavičkou Hudební fakulty JAMU proběhne úplně poprvé. Jedná se o snahu vytvořit impulz pro odbornou a širokou veřejnost z řad studentek Katedry hudební produkce.

Po zahájení děkankou Hudební fakulty JAMU se na akci uskuteční workshop na téma Genderová rovnost ve profesionálním světě klasické hudby. Workshop povede socioložka Lucie Jarkovská (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity). Jedná se o akademičku, která se zabývá otázkami genderu a sexuality ve vzdělávání. Mimo své akademické působení popularizuje genderový výzkum a feminismus stend-upem Duo docentky. V rámci workshopu budou mít účastníci a účastnice možnost zamyslet se nad rovností žen a mužů na pracovišti i mimo něj.

Druhou částí programu bude přednáška Jany Tiché Janulíkové na téma Marketing v kultuře z pozice ženy. Jana Janulíková je ředitelkou TIC BRNO, věnuje se zejména strategickému marketingu a brandingu v kultuře a v cestovním ruchu. Mimo jiné působí v těchto oblastech také jako nezávislá kulturní producentka a konzultantka.

Poslední částí sympozia bude panelová diskuse o postavení žen v kulturních institucích. Panelistkami budou: Marie Kučerová (ředitelka Filharmonie Brno), Veronika Loulová (nastupující šéfka opery a operety Moravského divadla Olomouc) a Marie Barbara Willi (děkanka Hudební fakulty). Diskutovanými tématy bude tzv. skleněný strop, předsudky a (ne)dostatek žen na manažerských pozicích.

Termín: 18. února 2022, od 13:00, Music Lab (Opletalova 1, Brno)

Odkaz na registraci: https://forms.gle/xLMMXaRtx25qT7Wb9

Kontaktní osoba: Dagmar Petrů, petru.dag@gmail.com

HF JAMU

Autor článku: Dagmar Petrů