10.02.2010 00:00

Hudební veletrh MIDEM 2010

MIDEM je největším mezinárodním univerzálním hudebním veletrhem s konferencí, předprojekcemi hudebních filmů a udílením cen v oblasti pop music i klasické hudby.

Letošní 44. ročník se konal 23. – 27. ledna 2010 tradičně v Cannes ve Festivalovém paláci.  Účastnilo se ho přibližně šest tisíc subjektů z celého světa – především vydavatelů, distributorů, operátorů, ale také manažerů, umělců a novinářů. Komisariátem českého zastoupení je od roku 2005 zahraničním odborem Ministerstva kultury ČR pověřena Hudební sekce Institutu umění, oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu.  Česká expozice se pravidelně od roku 2005 připravuje ve spolupráci s C.E.M.A., s.r.o

 „České stanoviště posloužilo nejen přímým spolufinancujícím subjektům – Arcodiva Management, CEMA, Concentus Moraviae, Indies Scopes, Struny podzimu, Pražské jaro, Triart Management, ale také dalším 11 českým účastníkům jako možné kontaktní místo pro jednání a depozitář propagačních materiálů,“ říká Lenka Dohnalová, komisařka české expozice, a k tomu dodává: „Propagace české hudební kultury byla zaměřena jednak všeobecně, včetně distribuce materiálů vydaných Hudební sekcí (Czech Music Guide, Antologie české hudby, antologie Czech music pop), a jednak cílená směrem k výročí B. Martinů a G. Mahlera.“  Součástí propagace české kultury byly doprovodné projekce na stanovišti pro zájemce o tzv. Český den, který se konal 26. ledna 2010.  

Letošním tématem MIDEM bylo teritorium Jihoafrické republiky, výročí F. Chopina, mezinárodní konference MIDEM.net pak téma Monetizace hudby. Součástí MIDEM je udílení hudebních cen. V oblasti pop music získali cenu osobně přítomní R. Williams a Rihanna.  Ocenění v oblasti klasické hudby bylo rozděleno do řady kategorií. Podrobný rozpis lze nalézt na této internetové adrese. V letošních nominacích v četných kategoriích nahrávek a umělců se objevila pouze jedna česká nahrávka, Julietta s M. Koženou, Ch. Mackerrasem a Českou filharmonií, která ovšem cenu nezískala

MIDEM.net je významná odborná platforma, v níž se prezentuje a diskutuje současný vývoj především hudebních technologií, obchodu, průmyslu a marketingu. Tématem ročníku byli nové finanční toky v hudebním obchodě v závislosti na nových technologiích, marketingové modely, digitální vzdělávání, budoucnost licencování a médií. Součástí jsou také setkání mezinárodních hudebních asociací. Mezi hlavní řečníky ročníku patřili např. Peter Gelb, generální ředitel Metropolitní opery (USA), Owen Van Natta, obchodní ředitel My Space (USA), Patrick Walker, ředitel video sekce YouTube (UK), David Jones, generální manažer Havas Worldwide and Euro RSCB Worldwide a mnozí další.  

Celkový objem příjmů z prodeje hudby stále klesá, nicméně v období do roku 2013 se předpokládá vysoký nárůst prodeje hudby přes mobilní telefony, zejména v asijských zemích.  Předpokladem je integrace služeb, kompatibilita s dalšími nástroji přenosu hudby, uživatelsky příjemné aplikace, vysokoobjemový přenos dat a paměť. Již v současné době je polovina mobilních přístrojů vybavena funkcí pro stahování a streaming hudby. V oblasti licencování MIDEM.net prezentuje plné názorové spektrum od zástupců open sources a creative commons – typickým je Gerd Leonard, šéf Media Futurist, po klasické ochranné organizace lobující u Evropské komise o úpravy autorského práva v konzervativním smyslu slova.

Pro více informací kontaktujte Institut umění – Divadelní ústav, Barboru Kalošovou, Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů / PR, E: barbora.kalosova@divadlo.cz, T: 224 809 196, M: 734 330 972.

Zdroj: barbora.kalosova@divadlo.cz

Autor článku: redakce