06.09.2022 11:13

Husa na provázku v nové sezoně vyzdvihne sílu empatie, humoru i ženských hrdinek všedního dne

Brněnské Divadlo Husa na provázku chce v nové sezoně nazvané Čas srdce povzbuzovat a inspirovat. Divákům v ní nabídne čtyři premiéry, při jejichž tvorbě se s legendárním souborem postupně potkají režisérky Palina Dabravolskaja, Anna Davidová, Anna Klimešová a režisér Jiří Havelka. Tým kolem uměleckého šéfa Martina Sládečka také v lednu spustí novou podobu amatérského souboru Studio Dům určenou pro seniory. Celou sezonu Čas srdce budou provázet fotografie mikulovské rodačky Marie Tomanové.

V nové sezoně chceme diváky povzbuzovat a inspirovat nečekanými autorskými pohledy na fascinující potenciál lidské spolupráce a solidarity, na sílu empatie, humoru i tvůrčího slova, jakož i na zdánlivě všední projevy ženského hrdinství. Ke spoluvytváření Času srdce jsme přizvali režisérky Palinu Dabravolskaju, Annu Davidovou, Annu Klimešovou a režiséra Jiřího Havelku, jejichž přístup lze navzdory zcela rozdílným rukopisům charakterizovat výjimečnou otevřeností a odvahou k tvůrčí nejistotě. Od ledna 2023 pak znovuobnovíme provoz amatérského souboru Studio Dům. Studio Dům – Nová generace bude určeno lidem s obrovskými životními zkušenostmi a chutí vtisknout jim tvar na divadle, brněnským seniorům a seniorkám,“ přiblížil novou sezonu Husy na provázku nesoucí podtitul Čas srdce umělecký šéf divadla Martin Sládeček.

Kauze, která v roce 2018 vznikla kolem brněnského hostování inscenace Naše násilí, vaše násilí v prostorách Divadla Husa na provázku a která zůstává ještě i po čtyřech letech pozoruhodně živá, se v první inscenaci sezony s názvem Vykouření bude věnovat režisér Jiří Havelka. Provázkovské jeviště osvobodivou silou humoru vykouří již 11. listopadu 2022.

Druhá inscenace v režii Anny Klimešové s názvem Pozdravuju a líbám vás všecki propojí prožitky českých emigrantů s příběhy novodobých nomádů, jejichž kořeny se rozpínají přes několik kontinentů i řečí. Prozkoumá přitom hranice naší empatie i možnosti dialogu mezi různými kulturami, například mezi řeckou a českou, vietnamskou a kurdskou kulturní zkušeností. Její premiéra je plánována na 10. února 2023.

V režii Anny Davidové a v adaptaci dramaturgyně Terezy Marečkové ožije 24. února 2023 na sklepní scéně Čas srdce, intimní korespondence básníků Ingeborg Bachmannové a Paula Celana ohledávajících ve svých rozmluvách nezměrnou moc jazyka a tvůrčího slova.

Sezonu pak na Zelném trhu zakončí výraznou mezinárodní spoluprací. Inscenace Hrdinky v režii mladé běloruské režisérky Paliny Dabravolskaje otevře 18. května 2023 provázkovský dvůr inspirativním příběhům ženského hrdinství, jež až příliš často unikají naší pozornosti.

V běloruských protestech proti diktatuře prezidenta Lukašenka patří centrální role ženám. Jejich síla, odvaha a semknutost jsou ohromující. Palina Dabravolskaja, která se jako mladá umělkyně poslední dva roky s obdivuhodnou nezlomností potýká s vlastní zkušeností života a práce v exilu, má pro současné podoby ženského hrdinství velké pochopení. Poskytnout tvůrčí zázemí režisérce, která nemůže ve své zemi tvořit, považujeme nejen za smysluplné, ale i nesmírně inspirativní,“ osvětluje pozadí spolupráce s mladou běloruskou tvůrkyní dramaturgyně divadla Viktorie Knotková.

Pro vizualitu sezony s názvem Čas srdce bude určující spolupráce s Marií Tomanovou, s jejímiž fotografiemi bude grafika Martina Hrdiny a Michala Pavlíka letos pracovat. Mikulovská rodačka, která v současné době žije v New Yorku, se díky této spolupráci po letech vrací do míst, jež kdysi dobrovolně opustila, tentokrát už jako jedna z nejoceňovanějších fotografek své generace. Po malíři Antonínu Sondejovi a duu shotby.us Lenky Glisníkové a Karolíny Matuškové bude už třetí umělkyní, která v rámci sezonního projektu provázek.galerie vstoupí do dialogu s tvorbou divadla na Zelném trhu.

Stát se součástí kreativního podhoubí Husy na provázku, které mě během studií formovalo, je pro mě velkou ctí a o to víc, když jde o sezonu s názvem Čas srdce. Chtěli jsme, aby ve vybraných fotografiích rezonovala křehkost i vnitřní síla, intimita i velkorysost, hravost ale i zamyšlení nad dnešním světem. Vybrané fotografie v sobě nesou určité protiklady když se podíváte do detailů, a zároveň vás nebojácně vyzývají k přímému očnímu kontaktu,“ uzavírá Tomanová.

www.provazek.cz

Autor článku: Barbora Olšanová