19.10.2021 09:40

IDU hledá zájemce o provozování webu Mezikulturnidialog.cz

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se rozhodl k 31. prosinci 2021 ukončit provozování webu Mezikulturnidialog.cz, který se zaměřuje na problematiku mezikulturního dialogu.

Na webu jsou zveřejňovány pozvánky na kulturní akce představující jednotlivé národnostní identity, pozvánky na semináře, přednášky či jazykové kurzy určené pro migranty, cizince nebo širokou veřejnost.

Dále web nabízí články o aktuálních tématech spojených s mezikulturním dialogem, rozhovory se zajímavými lidmi, informace o vyhlášených grantových řízeních nebo nabídky práce v organizacích zaměřujících se na národnostní menšiny, lidská práva apod. Web obsahuje i adresář organizací a knihovnu.

V souvislosti s ukončením provozování webu v rámci IDU jej nabízíme k dalšímu provozování či využití případným zájemcům. Pokud by měla relevantní organizace zájem o převzetí webu či např. části obsahu, je možné se obrátit na Štěpána Matějku, stepan.matejka@mezikulturnidialog.cz.

www.mezikulturnidialog.cz

Autor článku: IDU