24.05.2013 10:49

IDU i v roce 2013 pokračuje v podpoře současné české činohry a dramatiky

V rámci propagace českého divadla do zahraničí Institut umění – Divadelní ústav (IDU) spolupořádá přehlídku současného českého divadla a dramatiky v Budapešti nazvanou Csekkold!, která odstartuje již tento víkend. Kromě toho také v letošním roce pokračuje projekt společné prezentační strategie zemí Visegrádu PACE.V4 či projekt Generační ikony ve Střední Evropě.
„Činohra a současné drama patří kvůli jazykové bariéře k těm oblastem českého divadla, jejichž prezentace se v mezinárodním měřítku setkává s řadou překážek. I proto jejich propagaci věnuje IDU zvláštní pozornost např. při  prezentaci českého umění na zahraničních veletrzích, formou vydávání českých her v překladech do světových jazyků (např. elektronická antologie v angličtině Game´s Not Over), pořádání či spolupořádání scénických čtení, propagace špičkových činoherních produkcí prostřednictvím katalogu inscenací doporučených na vývoz Czech Performance Collection apod.,“
říká Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

 

Přehlídka současného českého divadla a dramatiky v Budapešti

Poslední květnový víkend se na prkna slavné budapešťské scény nastěhuje na tři dny české divadlo. V rámci této přehlídky nazvané Csekkold! (Zkoukni to!) se od 24. do 26. května 2013 v budapešťském Divadle Józsefa Katony představí dvě představení, scénická čtení nově přeložených her či například premiéra filmového záznamu opery. Zatímco setkávání s maďarským divadlem je u nás poměrně časté a kritikou i veřejností vřele přijímané, české divadlo je v Maďarsku prezentováno sporadicky. Proto jsme pocítili potřebu v ucelené formě ukázat, co se děje (a o čem se píše) v  českém divadle,“ říká hlavní organizátorka festivalu Lucie Málková. 

Dramaturgie festivalu je vedena několika směry a usiluje o co největší pestrost ve smyslu žánrovém i tematickém. První den je zaměřen na minulost a v komponovaném večeru představí dvě české historické osobnosti: skrze inscenaci nezávislého brněnského Divadla Feste zazní úryvky z Havlova dopisu tehdejšímu prezidentovi Gustavu Husákovi z 8. dubna 1975, který do maďarštiny nebyl dosud přeložen. Druhá část večera bude patřit filmové premiéře záznamu opery Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila Zítra se bude..., která zachycuje osud Milady Horákové. Druhý den festivalu bude patřit výhradně české dramatice. Maďarští překladatelé ve spolupráci s českými partnery vybrali tyto čtyři hry: drama Petra Zelenky Očištění, groteskní vizi Romana Sikory Snídaně s Leviathanem, komedii Stanislava Jiránka a Davida Nejedlého Bílý Palcát aneb Konečně řešení a křehkou hru Alice Nellis Barikády. Po skončení čtení je na programu diskuze s dvěma pozvanými českými autory, kterou bude moderovat Tereza Sieglová z IDU. Vrcholem přehlídky je hostování brněnského divadla Reduta s úspěšnou adaptací Ouředníkovy Europeany v režii Jana Mikuláška. Maďarský překlad této knihy má za sebou už dva dotisky, a také rozhlasovou podobu.


Současná dramatika v rámci projektu Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus

Mezi další aktivity v oblasti podpory české dramatiky v zahraničí patří projekt společné prezentační strategie PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus), který koordinuje IDU díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu a příslušných ministerstev zemí V4 již od minulého roku. Jeho partnery jsou Institut Adama Mickievicze (Polsko), Divadelní ústav (Slovensko) a Maďarské divadelní muzeum a ústav. “Tato strategie společné prezentace živého umění cílí na významné mezinárodní akce, kde by jednotlivé, zejména menší středoevropské země samostatně nezískaly takovou pozornost,” říká Martina Černá. Po prezentacích současných produkcí zemí V4 na prioritních světových veletrzích Performing Arts v Jižní Koreji nebo USA probíhá spolupráce i na dalších projektových aktivitách. Jednou z nich je právě současná dramatika. Na začátku května uspořádal Institut Adama Mickiewicze ve Varšavě sympozium věnované současné dramatice, kterého se zúčastnili středoevropští i američtí autoři a dramaturgové.  Mezi zástupce z visegrádského regionu patřili Marton Kiss (Maďarsko), Michaela Zakuťanská (Slovensko) a Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wojtek Ziemilski, Piotr Gruszczynski (Polsko). Českou republiku na setkání reprezentoval Petr Kolečko. Účastníci si vyměňovali informace nejen o vlastní tvorbě, ale také obecně o podmínkách uvádění současné dramatikyjejích současných tématech, divadelním systému v zemích Střední Evropy a v USA apod. Součástí setkání byla i scénická čtení úryvků v anglickém jazyce a diskuse o nich. V rámci projektu PACE.V4 se dále připravuje speciální číslo slovenského teatrologického časopisu KOD v anglickém jazyce, jehož součástí budou mj. studie o repertoárových divadlech a současné dramatice zemí V4.

 

Generační ikony ve Střední Evropě

Dalším projektem na podporu současné české dramatiky a jejího začlenění do evropského kontextu je spolupráce IDU na projektu Generační ikony ve Střední Evropě. Tento projekt, který díky podpoře z Evropské unie koordinuje pražské Divadlo Letí, sdružuje dramatiky Petra Kolečka (Česká republika), Viliama Klimáčka (Slovensko) a Bernharda Studlara (Rakousko). Divadelní hry, které tito autoři pro projekt napsali, byly uvedeny formou inscenací nebo scénických čtení v České republice, Rakousku, Španělsku, na Slovensku a ve Velké Británii. IDU tyto hry konci divadelní sezóny 2012/2013 vydá ve čtyřech jazykových verzích a zároveň jako elektronické publikace (česko-slovenské vydání a dále německo-, anglicko- a španělskojazyčná verze).

Autor článku: Eliška Mikovcová

IDU i v roce 2013 pokračuje v podpoře současné české činohry a dramatiky