14.07.2021 16:18

IDU podporuje iniciativu NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

Vyjádření IDU ke studentské iniciativě.

IDU vyjadřuje podporu iniciativě Ne!musíš to vydržet! a zároveň odmítá jakékoli projevy nerovnosti a nedůstojného zacházení jak na půdě uměleckých škol, tak v rámci praxe kulturních organizací. Iniciativu chápeme i jako podnět k širší debatě o genderové, etnické, ageové diverzitě, férovému zacházení a rovným podmínkám v oblasti kultury a umění a nepokládáme iniciativu za projev přecitlivělosti, nýbrž odvahy věci otevřeně řešit.

Informace o iniciativě včetně záznamu z veřejného vystoupení naleznete zde.

Autor článku: IDU