15.04.2022 12:17

IDU podporuje Ukrajinu

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) v rámci svých aktivit na podporu Ukrajiny uspořádal prodejní knižní bazar, jehož výtěžek použije na podporu ukrajinského kulturního dědictví, rozesílá mimořádný newsletter Kulturou za Ukrajinu a především se snaží propojovat české kulturní organizace s konkrétními umělci žádajícími o pomoc.  

IDU, významná kulturní a vědecká instituce, jednomyslně odsuzuje porušení mezinárodního práva a suverenity Ukrajiny a vyzývá k zastavení agresivních vojenských aktivit ze strany Ruska. Od počátku konfliktu se IDU snaží pomáhat ukrajinským umělcům a lidem postiženým válkou, kteří byli nuceni ze dne na den opustit své domovy.

Mezi hlavní aktivity na podporu Ukrajiny patří předávání informací a propojování českých kulturních organizací s konkrétními ukrajinskými umělci a lidmi žádajícími o pomoc. IDU záhy po vypuknutí konfliktu také spustil mimořádný zpravodaj Kulturou za Ukrajinu, který přináší shrnutí aktivit organizací na pomoc ukrajinským umělcům, žádosti o pomoc, informace o akcích na podporu Ukrajiny ad.

Dále připravil anglickou mutaci informačního portálu Culturenet s přehledně označenými nabídkami a poptávkami pro Ukrajince napříč kulturní sférou.  Ukrajinští zájemci žijící v ČR či zatím pobývající na Ukrajině si zde po registraci sami mohou vložit svou nabídku nebo poptávku.
A v neposlední řadě podpořil rezidence ukrajinských umělců v ČR.

Kultura v České republice, na rozdíl od jiných kulturních sektorů v různých částech Evropy,  zůstala politická, a to ve smyslu nikoliv politické angažovanosti, ale ve smyslu, že kultura a umění má etický, politický a morální rozměr, který se právě ukazuje v těchto krizových situacích. Proto jsme ihned zareagovali na vzniklou situaci. Naším hlavním cílem je shromažďovat informace a sdílet je se všemi, kdo mohou pomoci, doplňuje Pavla Petrová, ředitelka IDU, která iniciovala pozastavení členství Divadelního svazu Ruské federace v mezinárodním networku On the Move či vyloučení Ruska z národní expozice Pražského Quadriennale 2023.

V rámci oslav 60. výročí Světového dne divadla (27. 3. 2022) IDU zorganizoval prodejní knižní bazar, za dobrovolný příspěvek nebo zvýhodněné ceny zde byly nabízeny vyřazené knihy s divadelní a příbuznou tematikou, výtěžek bazaru IDU využije na záchranu ukrajinského kulturního dědictví, kterou připravuje ČV ICOM s MKČR a Národním muzeem. Během jednoho dne naši čtenáři přispěli částkou v řádu několika tisíc korun, za což jim velmi děkujeme. Knižní bazar, se uskutečnil v Knihově IDU, která se svými 120 000 svazky  patří mezi největších knihovny se zaměřením na oblast divadla v Evropě.

www.idu.cz

Autor článku: IDU

IDU podporuje Ukrajinu

Zprávy

29.03.2023

Divadlo Bolka Polívky by po dobu oprav mohlo najít útočiště v Redutě

Divadlo Bolka Polívky by po dobu rekonstrukce svého sídla mohlo najít útočiště v Redutě, kterou nyní využívá Národní divadlo Brno. S plánem přišlo vedení města, které vyzvalo obě divadla k dohodě na podrobnostech. Zatímco Polívka návrh vítá, vedení Národního divadla Brno má výhrady. Podle ředitele Martina Glasera je nyní Reduta naplno využitá a případné sdílení sálu s Polívkou by vedlo k omezení řady aktivit a plánů.

29.03.2023

Vyrazte do ulic s Pražským Quadriennale 2023

Vedle hlavní lokace Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, kterou bude poprvé Holešovická tržnice, a dvou vnitřních prostor, Veletržního paláce Národní galerie Praha a DAMU, se festival snaží využít sdílených venkovních veřejných prostor, aby plně zachytil všechny kontexty, v nichž je možné umění performance prezentovat. Mezi 8. a 18. červnem PQ představí více než 30 představení ve veřejném prostoru, především v rámci programových sekcí PQ Performance a PQ Studio Stage.

28.03.2023

Přednáška Teatrologické společnosti se přesouvá na květen

Z důvodu nemoci musíme zrušit přednášku pořádanou Teatrologickou společností, Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity, která měla proběhnout 29. března. Proběhne v náhradním termínu 31. května.