29.09.2021 13:08

IDU představuje nový prostor a křtí publikaci Ženy v pohybu

Institut umění – Divadelní ústav představí novou budovu v ulici Nekázanka a slavnostně uvede publikaci Ženy v pohybu z ediční řady (O)hlasy žen v české kultuře.

Slavnostní otevření budovy a následný křest knihy proběhnou 5. října od 17:00 v nové budově IDU na adrese Nekázanka 16.

Kniha přibližuje životní a profesní příběh šesti umělkyň, jejichž kariéra byla spjata s tancem, pantomimou a pohybem a realizovala se především ve 2. pol 20. stol. Publikace sleduje osudy Boženy Brodské, Zdenky Kratochvílové, Evy Kröschlové, Hany Machové, Jiřiny Schlezingrové a Inky Vostřezové. Vzpomínková vyprávění jsou v knize doplněna bohatým obrazovým materiálem a odbornými studiemi.

V rámci křtu pohovoří o ediční řadě Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře MgA. Marek Klimeš (MKČR). Projekt Orální historie českého divadla, jenž byl klíčem k výběru 6 protagonistek knihy, představí editoři knihy Lucie Čepcová a Vilém Faltýnek. Součástí doprovodného programu bude možnost zhlédnout krátké videozáznamy a fotografie vážící se k publikaci.

Kniha Ženy v pohybu s předmluvou ministra kultury Lubomíra Zaorálka vychází jako 4. publikace ediční řady (O)hlasy žen v kultuře, která vznikla v rámci plnění tzv. Minimálního standardu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Kniha je dostupná na e-shopu IDU Prospero.

Více o projektu IDU Orální historie českého divadla naleznete na našem webu.

Vzhledem k omezené kapacitě a současné epidemické situaci bude účast na akci pouze pro pozvané.

Autor článku: IDU