27.09.2019 14:15

IDU si připomíná 60. výročí od svého založení i 30 let od sametové revoluce. Podzimní program zaměří na téma Divadlo a svoboda

Institut umění – Divadelní ústav si tento podzim připomíná 60 let od okamžiku, kdy pod názvem Divadelní ústav zahájil svou činnost. Jako kulturní instituce stál za posledních šest dekád u mnoha zásadních historických událostí. V letošním roce si tak v rámci svého programu kromě vlastního jubilea připomíná i 30. výročí od sametové revoluce.

Před pádem železné opony Divadelní ústav přinášel jednu z mála příležitostí k setkávání umělců a odborníků z obou částí rozděleného světa v rámci Pražského Quadriennale (založeno v roce 1967), nejvýznamnější světové události v oblasti scénografie a divadelní architektury. DÚ byl rovněž iniciátorem a zakládajícím členem mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT v roce 1968 a až do roku 1993 také sídlem jeho generálního sekretariátu.

Po změnách v r. 1989 se DÚ aktivně zapojil také do mezinárodních sítí a aktivit, které vycházejí vstříc novým oborovým potřebám a výměně kontaktů, informací a zkušeností například v oblasti mobility umění, profesního růstu umělců a kulturních pracovníků, dokumentace divadla nebo regionální spolupráce. Loňský a letošní rok rámovaly oslavy 70. výročí Mezinárodního divadelního ústavu ITI a 90. výročí založení Mezinárodní loutkářské unie UNIMA, významných oborových organizací přidružených k UNESCO, které byly obě založeny v Praze.

Dalším z networků je ENICPA (European Network of Information Centres for Performing Arts), která sdružuje zástupce významných informačních a dokumentačních institucí z šestnácti evropských zemí. V letošním říjnu (21. - 22. 10.) hostí IDU plenární zasedání jejích členů. Náplní zasedání je výměna a sdílení odborných znalostí, zkušeností a postupů v oblasti dokumentace, propagace a výzkumu performativních umění. Setkání hostí vždy jiná z členských institucí, to letošní v Praze je tak vhodnou příležitostí připomenout šedesátiletou tradici IDU i v mezinárodním kontextu. Zasedání sítě ENICPA zároveň každoročně akcentují různá témata vztahující se k práci členských institucí. Pro letošní rok je to aktuální téma Mobilita vs. udržitelnost. Environmentální a sociální otázky spojené s produkcí a mobilitou v oblasti performativních umění, které zahrne i zkušenosti a postupy v každodenní praxi jednotlivých dokumentačních center.

Tématu udržitelné mobility se IDU soustavně věnuje. Komplexně problematiku nastínil například na konferenci Kultura mobility v éře klimatické změny konané na jaře tohoto roku při příležitosti plenárního zasedání networku On the Move v Praze.

Druhým tématem podzimního setkání sítě ENICPA bude Sdílení a publikování informací formou otevřených dat, které je s rozvojem a dostupností technologií stále více aktuální a které vnáší do dokumentační práce nové kvality a možnosti.

Na setkání navazuje mezinárodní konference Divadlo a Svoboda: Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989, na níž promluví experti ze střední, východní i západní Evropy a jejímiž partnery jsou kromě sítě ENICPA také Katedra alternativního divadla AMU, Asociace nezávislých divadel ČR a Palm Off Fest - Mezinárodní setkání divadel Střední Evropy. Konference se uskuteční ve dnech 23. a 24. října ve Studiu Hrdinů a v Divadle DISK a zaměří se na nezávislé divadlo jako platformu pro pokusy o realizaci nejen estetických a uměleckých, ale i společenských a politických inovací. I další části podzimního programu Institutu umění – Divadelního ústavu se ponesou v duchu tématu Divadlo a svoboda. Stejnojmenná výstava bude představena přímo v sídle IDU a dalších 12 pražských divadlech a představí 90. léta pohledem více než 50 osobností československé a české nezávislé divadelní scény. Obnovená verze výstavy DIVADLO A REVOLUCE – První týdny sametové revoluce v českých a moravských divadlech, kterou IDU připravil k 20. výročí sametové revoluce, bude k vidění v pražském Divadle Komedie. Obě výstavy jsou součástí programu letošní Noci divadel, která se uskuteční 16. listopadu a kterou taktéž propojuje téma Divadlo a svoboda. Tento divadelní svátek, jehož koordinátorem je IDU, bude v divadlech a kulturních centrech po celé ČR příležitostí pro zamyšlení se nad hodnotou svobody před rokem 1989, v době polistopadové i v současnosti.

www.idu.cz

Autor článku: Barbora Jermanová