20.01.2022 13:20

IDU vydal publikaci Metodika mapování nezávislého divadla

V rámci své výzkumné činnosti vydal Institut umění – Divadelní ústav ke konci roku 2021 elektronickou publikaci, která definuje nezávislé divadlo a nastavuje měření jeho objemu, velikosti a výkonu.

Cílem metodiky je nastavit sběr a vyhodnocení dat, která mohou přispět ke zjištění skutečného stavu nezávislých divadel, jejich financování, zaměstnanosti, počtu představení a diváků, cílových skupin, právních forem a dalších ukazatelů. Implementace a aplikace metodiky může přispět k optimalizaci kulturních strategií a kulturního plánování. Metodiku je možné použít i pro ostatní segmenty divadelního a kulturního systému.

Autoři publikace, Petr Prokop a Luboš Louženský, jsou s tématem publikace úzce spjatí. Petr Prokop je zakladatel, manažer a jeden z hlavních protagonistů Divadla Vosto5, pedagog na DAMU a ředitel kulturního centra Vzlet. Luboš Louženský absolvoval DAMU s prací na téma statistiky a hodnocení divadel v České republice a nyní se zabývá analýzou dat a marketingem.

„Statistikou v oblasti kultury se zabýváme už několik let. Na počátku byla naše nespokojenost se stavem, ve kterém se česká divadelní statistika nachází, a snaha vymyslet systém, který by odpovídal současným světovým trendům a věrně zobrazoval českou divadelní realitu. Když nás IDU oslovil ke spolupráci na výzkumném projektu, který řeší mapování nezávislého divadla, tak to pro nás bylo logické pokračování. Nezávislé divadlo je amorfní a těžko uchopitelná část českého divadelního trhu, takže základní výzvou bylo vytvořit odolnou definici, která tento segment přesně ohraničí.“, říká jeden z autorů Petr Prokop.

Publikaci lze stáhnout zde

Výzkumný projekt Mapování nezávislého divadla

Autor článku: IDU