22.09.2006 00:00

II. mezinárodní baletní soutěž Brno 2006 – výzva

Taneční sdružení České republiky pod záštitou Mezinárodního tanečního výboru ITI-UNESCO, ve spolupráci s Českým centrem UNESCO a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého literárního fondu, vyhlásila v rámci soutěžní přehlídky tanečního umění ČR II. mezinárodní baletní soutěž Brno 2006.

Soutěž se uskuteční ve dnech 14. - 17. prosince 2006 v Janáčkově divadle v Brně.

Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek včetně fotografií je 15. října 2006.

Blíže viz www.profibalet-tanec.cz  a www.balet.cz  

Kontakt: Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Křižovnická 7, 110 00 Praha 1 (na obálku je nutné napsat heslo SOUTĚŽ), E balet@profibalet-tanec.cz

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce