17.05.2018 19:52

In-situ performativní výstava Too Soon Too Late připomene sto let od roku 1918

Premiéra unikátního projektu Too Soon Too Late proběhne 26. 5. v bruselském uměleckém centru BOZAR. In-situ performativní výstava vzniká jako připomínka stého výročí roku 1918. Do projektu je zapojena necelá dvacítka umělců z 10 zemí, kteří se spojili pod uměleckým vedením Tomáše Procházky a Cristiny Maldonado. Projekt vznikl z iniciativy Českého Centra Brusel, bruselského kulturního centra BOZAR, dramaturgii a koordinaci zajišťuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU), na vzniku koprodukce se podílejí kulturní instituce ze zemí V4, Rumunska, Litvy a Rakouska.

Performativní výstava Too Soon Too Late je součástí programového cyklu „1918, European Dreams of Modernity – 100 Years On”, který po celý rok probíhá v uměleckém centru BOZAR. „Projekt Too Soon Too Late je bezesporu výjimečnou příležitostí pro mezinárodní spolupráci mezi performery ze střední a východní Evropy, propojení s belgickými umělci a prezentaci v prestižní belgické národní instituci BOZAR. Již samotný architektonicky náročný prostor budovy ve stylu art deco z roku 1928, která patří k vrcholným dílům slavného belgického architekta Victora Horty, je velkou výzvou pro jakoukoli kreaci. Tento několikapatrový komplex divadelních, hudebních, výstavních, filmových a víceúčelových sálů symbolicky propojuje královský palác s centrem Bruselu. Ztělesňuje dokonale demokratickou ideu rovné příležitosti pro prezentaci všech druhů umění i dosažitelnosti pro publikum jakéhokoli věku, původu i zaměření. Témata identity, interpretace historie a odkazu meziválečné avantgardy, ale také ideje rovnosti, emancipace, demokracie, jsou reflektovány v příspěvcích jednotlivých umělců, ale zcela přirozeně se promítly také do celého procesu vzniku performativní výstavy, jež je výsledkem dlouhého hledání konsensu týmu různorodých osobností z různých koutů Evropy. Již to je samo o sobě výpovědí i úspěchem,“ vysvětluje důvody pro zapojení IDU do projektu jeho koordinátorka Martina Pecková Černá.

Vzniku projektu Toon Soon Too Late předcházel dialog umělců i teoretiků ze zemí střední a východní Evropy a z Belgie, kteří se poprvé sešli v Bruselu v listopadu 2017 na sympoziu Central and Eastern Modernity Rebuilding pořádaném IDU, Université Libre Brusel a domem scénických umění La Bellone. Diskuze se týkaly minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy a role umění v současné společnosti, vrátily se k meziválečným utopickým i apokalyptickým vizím a počátkům společenských a demografických změn, které se promítají až do naší současnosti. Výsledná performativní výstava, která vznikala od prosince loňského roku, nabídne publiku ve čtyřech reprízách možnost volného pohybu prostorem, diváci budou za doprovodu autorské hudební produkce sledovat taneční představení, performativní výstupy a video instalace, které se budou po 90 minut v pravidelných smyčkách opakovat.

V dějinách střední a východní Evropy je rok 1918 spojován především s rozpadem impérií a zakládáním nových národních států. Připomínka dějinných událostí roku 1918 ve střední a východní Evropě může také sloužit jako vysvětlení sdílené zkušenosti, která není v západní Evropě zcela známá. Rok 1918 se navíc nenese pouze ve znamení zrodu nových národních států, ale dodnes také symbolizuje touhu mnoha lidí v Evropě po lepší budoucnosti a vymoženostech moderní doby. Období po vyhlášení nezávislosti bylo v celém regionu dobou významných politických a společenských změn: budování demokracie, testování limitů masové politiky i komunikace, realizace ideje sociálního státu, bezprecedentních přesunů populace z venkova do měst a unikátních experimentů v umění, vědě a technologiích, které ještě dnes inspirují lidi po celém světě. Rozpadající se světový řád umožnil moha ženám, imigrantům, invalidům a dříve znevýhodněným občanům přihlásit se k nové roli ve společnosti. Tyto touhy se odrážely v umění, které v nových státech nebývale vzkvétalo. Co jsme si z tohoto období vzali? Jaký je význam avantgardy v dnešní době? A jaká je dnes role historické paměti v umění?

Témat, která rezonují v projektu Too Soon Too Late, je celá řada. Miřenka Čechová společně s Markétou Vacovskou (Česká Republika) a Agnijou Šeiko (Litva) ve své tanečně-hudební produkci vypráví ústy desítek žen o emancipačním hnutí prostřednictvím zkušeností posledních sta let. Taneční dvojice Ballets Confidentiels (Johanne Saunier a Ine Claes, Belgie) představí křehkou a elegantní performanci „The Fall“, která je inispirovaná Dada manifestem Tristana Tzary a je symbolem naděje i víry v koloběh života. Monika Drożyńska (Polsko) během vyšívání evropské vlajky obarvené řepovou šťávou demonstruje stále rostoucí propast mezi chudobou a bohatstvím. Rumunsko-norský tandem Florin Flueras and Brynjar Bandlien budou ve svém příspěvku reinterpretovat mistrovské dílo „The Hammer without a Master“ rumunského choreografa Stere Popescu.

Předpremiéra pro novináře se uskuteční v pátek 25. 5. 2018, 26. a 27. 5. 2018 budou následovat představení pro veřejnost. S dalším uvedením performativní výstavy se počítá v Budapešti a Praze.

Hlavními pořadateli projektu jsou: České centrum Brusel; Institut umění – Divadelní ústav; BOZAR, Centrum pro hudbu a umění, Brusel

https://www.bozar.be/en/activities/141505-too-soon-too-late

Autor článku: Kateřina Dušková

In-situ performativní výstava Too Soon Too Late připomene sto let od roku 1918

Zprávy

20.08.2019

Vyšla kniha Miroslava Lukáše Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů

Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města přijížděly a v neposlední řadě také zrodem měšťanské kultury.

20.08.2019

Noc divadel 2019: Pro Čechy je divadlo především společenskou událostí

Dle aktuálního výzkumu evropského divadelního publika se potvrzuje, že divadlo je pro Čechy především společenskou záležitostí. Hlavní motivací pro návštěvu divadelního představení je především touha strávit čas s rodinou a přáteli. Průběžné výsledky výzkumného projektu ASSET, který srovnává pět evropských metropolí, poukazují na silnou tradici divadla u nás. Na výzkumu se podílí i Noc divadel, která proběhne 16. listopadu 2019, v předvečer 30. výročí sametové revoluce.

19.08.2019

Nová jednatelka Městského divadla Kladno Irena Žantovská se dnes ujala funkce

Nová jednatelka kladenského divadla Irena Žantovská se dnes ujala funkce. Výměna jednatele vyvolala v divadle krizi, zaměstnanci vyhlásili stávkovou pohotovost a chtějí návrat Jana Krafky, jemuž vedení města vytýkalo ztrátové hospodaření instituce. Žantovská pro ČTK uvedla, že chce zlepšit ekonomickou situaci v divadle a po nástupu se sejde s herci i ostatními zaměstnanci. V této sezoně nehodlá dělat personální ani dramaturgické změny.