22.11.2022 09:27

Induce the Juice – taneční a na proces orientované dílo inspirované lesy zkoumá náš vnitřní zdroj energie

25.11.2022 proběhne ve studiu Tep 39  uvedení díla Induce the Juice (překlad: Vzbuď šťávu). Jedná se o jeden z mnoha tematických výstupů z kontinuálního celosezónního projektu Woods Won’t Vaporize uskupení Alica Minar & col.

Induce the Juice je taneční performance, umělecký výzkum a zároveň momentální zastávka v tvůrčím procesu k připravované finální inscenaci Woods Won’t Vaporize,

"Lesy nám ukazují sílu odolnosti a kontinuity, z níž se můžeme mnohému naučit. Nimi inspirováni se vydáváme na cestu objevování udržitelného vnitřního zdroje energie a síly. Inspirováni prouděním mízy ve stromech nás, čtyři tanečníci spolu s širokým uměleckým týmem, vezmou na pulzující návrat k sobě samým, doslovný či imaginární akt návratu domů - zpět k primárnímu zdroji energie. 
Tvořit za pochodu, orientovat se na proces, hrát si s formou a plně pojmout rozebírané téma - to je motto tohoto projektu. To vše chceme s vámi sdílet a prožít ve formátu otevřeného studia. Chvílemi budeme  tázající a tápající, jindy zase nacházející a (sebe)vědomí.
Ponechme stranou utopii a dystopii. Ponořme se do snového prostředí, v němž v našich tepnách a žílách proudí a pulzují rozmanité proudy sladké, měkké, zlatavé, klidné a výživné tekutiny!"

Alica Minar & col. je skupina tvořící performativní umění s důrazem na tematický a žánrový přesah. Jejich inscenace jsou výsledkem týmové spolupráce mezinárodních umělců propojujících těla, zvuky, vizualitu, text a objekty. Prostřednictvím uměleckého výzkumu nechávají intuici proplétat se s  intelektem při zhmotňování emocionálně zatížených témat člověka a společnosti. Svým působením na scéně udržují kontinuitu spolupráce s českými a německými institucemi. Hravě objevují potenciál mezi tělem a objektem přinášejíc do centra pozornosti vzniklé bizarní a absurdní střípky choreografie. Pracují precizně, ale s citem, přičemž neztrácejí zvědavost, humor ani dynamiku.

Událost na facebooku: https://fb.me/e/31eCvGfin

 

Autor článku: Katarína Bakošová; Foto: archiv divadla