18.10.2012 12:09

Informace Ministerstva kultury k Programu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“

Informace Partnera Programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění, programové oblasti 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ – Malé grantové schéma financované z Finančního mechanizmu EHP 2009 – 2014(16).

V říjnu 2012 jsme aktivovali nové webové stránky www.norskefondy.cz, na kterých jsou a postupně budou zveřejňovány aktuální informace o možnostech čerpání grantů v rámci výše uvedené programové oblasti podpory. Zájemci o získání grantu se tak například v předstihu dozvědí termín schválení Programu, termín a podmínky Výzvy k podání žádostí o grant a další informace, které rozšíří sdělení na oficiálních stránkách Ministerstva kultury (Partnera Programu CZ 06) www.mkcr.cz  (fondy EHP),  Ministerstva financí  (Zprostředkovatele  Programu)  www.mfcr.cz (EU a zahraničí, zahraniční pomoc) a Arts Council Norway (Donor Program Partner) www.eeagrants.org

Jedním z hlavních cílů Programu je posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi EHP (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem). Budoucí zájemci o grant na projekt realizovaný se zahraniční účastí se mohou registrovat na těchto nových webových stránkách (záložka: Zahraniční spolupráce – Formulář pro spolupráci). Předpokládáme, že webové stránky mohou aktivně pomoci vyhledat partnera pro přípravu a realizaci konkrétních „povinně i nepovinně koprodukčních projektů“.

Ministerstvo kultury
Odbor pro strategii a dotační politiku
Oddělení fondů EHP

Autor článku: Redakce IDU

Informace Ministerstva kultury k Programu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“