01.07.2021 11:13

Iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET: Studenti uměleckých škol se vyjadřují k nevhodnému chování pedagogů

V dubnu tohoto roku se studentská skupina pod názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET prostřednictvím anonymního formuláře zeptala studentů a studentek divadelních fakult DAMU a JAMU na jejich zkušenosti se studiem. Shromážděné odpovědi podávají svědectví a utvářejí obraz o problematicky snášeném vnitřním světě (našich) prestižních divadelních škol. Výpovědi byly veřejně předneseny v úterý 29. června 2021 v 18 hodin před vchodem DAMU v Karlově ulici. Záznam z vystoupení byl následně zveřejněn na internetu.

“zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, disrespekt, zmijozel, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, úzkost, ponížení, rozklad, útlak, opomíjení, znechucení, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, škatulky, nechuť, opak inspirace”
Bylo i tobě doporučeno, že “to musíš vydržet”? Hledáme způsob, jak říct této frázi NE!

#nemusistovydrzet
follow IG: @nemusistovydrzet
email: nemusistovydrzet@protonmail.com
linktree: https://linktr.ee/nemusistovydrzet


PROHLÁŠENÍ VEDENÍ DAMU K INCIATIVĚ #NEMUSISTOVYDRZET

Podnět přicházející z inciativy #nemusistovydrzet (link na videozáznam z úterní performance zde) otevírá téma, které vedení DAMU považuje za nesmírně závažné. Důstojné zacházení a nediskriminující zdravé klima pro všechny zaměstnance i studenty je vysokou prioritou vedení DAMU, jež ve funkci působí od března 2021.

Podporujeme myšlenku široké diskuze vedoucí k ustavení institutu ombudsmana či etického mediátora. Chceme, aby ti, kdo se setkají s podobným způsobem jednání, měli jasný návod, jak v tomto případě postupovat, aniž by museli mít obavy z následných restrikcí.

Pokud bude situace – vzhledem k podanému podnětu – vyžadovat neprodlené jednání, jsme připraveni řešit danou věc všemi dostupnými prostředky, včetně spolupráce se složkami činnými v trestním řízení.

Na nejbližším zasedání Akademického senátu DAMU představím návrh konkrétního opatření, pro které budu žádat podporu. Výsledky našeho společného jednání jsem připraven předložit vedení AMU a zasadit se o jejich uskutečnění.

doc. Karel František Tománek
děkan

1. červenec 2021


Mimořádné zasedání AS DAMU 9. 7. 2021 - videozáznam

 

Autor článku: Převzato z: https://www.facebook.com/events/5671934776214197?ref=newsfeed / https://www.damu.cz/