16.01.2015 13:24

Inscenace Odsun!!! – ožehavé téma o vysídlení sudetských Němců

Inscenací Odsun!!! završuje činohra NDM volnou trilogii o ztrátě historické paměti (předchozí části SmrtihlavZa vodou). Tématem hry je vysídlení sudetských Němců po 2. světové válce, které dodnes vzbuzuje v naší společnosti protichůdné reakce.

Národní divadlo moravskoslezské do této ožehavé debaty vstupuje po svém, tentokrát v ryze autorském projektu, na jehož textu se vedle režiséra inscenace Ivana Buraje podíleli i oba dramaturgové činohry – Dagmar RadováMarek Pivovar: „Psaní ve třech byl nakonec docela koncepční tah, jelikož tématem inscenace je mizení blízkosti mezi lidmi a sociální izolovanost,“ komentuje spolupráci Ivan Buraj.

Děj inscenace zavede diváka do města v pohraničí a především do jednoho domu stojícího na samotě. Zde žije německá rodina (před válkou a po ní) a také rodina česká, která symbolizuje současnost. Důležitou složkou děje jsou také bouřlivé schůze ve městě těsně po válce, na nichž se rozhoduje, jak bude odsun vlastně probíhat, do jaké míry půjde o akci klidnou či naopak provázenou násilím: „Naše inscenace ovšem tyto historické děje nebude zobrazovat jen bezprostředně, klade si také za cíl poukázat na to, že byť se odsun může zdát jako dějinami zpracovaná a uzavřená událost, její následky a paralely jsou stále přítomné,“ uvádí dramaturg Marek Pivovar. „Pokoušíme se spíše nahlédnout na naši současnost perspektivou této historické události a na základě tohoto pohledu poukázat na to, že odsun nebyl jenom střetem dvou národů, ale jednalo se především o důsledek civilizační krize ‚moderní doby‘. A tyto krize: krize hodnot, krize pocitů, krize povídání si, krize důvěry mezi sousedy, krize chápání skutečnosti, krize občanské společnosti, krize kultury a krize ekonomická, které provázely nejhorší tragédie 20. století, nejsou ani dnes zdaleka překonány,“ doplňuje Ivan Buraj.

Scéna a  kostýmy inscenace Odsun!!! jsou dílem Jany Boháčkové a  Lenky Jabůrkové, uvidíte Jana Fišara (Karel, otec), Annu Cónovou (Miluše, matka), Petru Lorencovou (Klára, jejich dcera), Ivana Dejmala (Honza, jejich syn), Ladu Bělaškovou (Tanja, Honzova snoubenka), Davida Viktoru (Alois, otec), Kristýnu Krajíčkovou (Erika, jeho dcera), Roberta Fintu (Hans, jeho syn), Tomáše Jirmana (Petr, tajemník), Aleše Bílíka (Vlastík, mladý komunista), Marii Logojdovou (Magda, statkářka), Renátu Klemensovou (Jana, zapisovatelka) a Františka Strnada (Jíra, „partyzán“).

Česká premiéra 22. ledna 2015 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.

Předpremiérové setkání s  autory a  tvůrci inscenace pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s NDM v úterý 20. ledna 2015 v 18 hodin.

www.ndm.cz


Autor článku: Marcela Bednaříková

Inscenace Odsun!!! – ožehavé téma o vysídlení sudetských Němců