07.11.2018 23:08

Inscenované čtení v rámci cyklu Hrdina v českém dramatu: Jiří Mahen – Mrtvé moře

Inscenované čtení v rámci cyklu Hrdina v českém dramatu, Jiří Mahen: MRTVÉ MOŘE, se bude konat v neděli 11. listopadu od 16 hodin a ve středu 14. listopadu od 10 hodin v Divadle U Valšů.

Na konci 18. století, 160 let od Bílé hory, jsou České země téměř úplně rekatolizovány. Do vsi na Čáslavsku přichází nový kněz, jehož úkolem je laskavým zacházením s tajnými evangelíky udolat zbytky českého protestantství. Ve vesnici, kde již skoro nikdo nevyznává „pravou“ otcovskou víru a všichni ze strachu před vrchností chodí do katolického kostela, je sedlák Havelka vystaven rozhodnutí: zapírat sebe sama, či projevit svou víru veřejně? Mají jeho děti žít ve lži a v otupělé pasivitě, nebo v neklidu a pronásledování, zato „v přiznané pravdě“? – Otázky, které Češi řeší v různých režimech znovu a znovu, jsou základními tématy vyostřeného dramatu Jiřího Mahena.

Hrají a čtou: Čeněk Vaculík, Michael Goldschmid, Eliška Zbranková, Jakub Svojanovský, David Krchňavý, Kryštof Dvořáček, Zuzana Černá, Zuzana Novotná, Šimon Dohnálek, Vojtěch Nejedlý a Jaroslav Jurečka.
Režie: Aminata Keita
Úprava: Aminata Keita a Jaroslav Jurečka
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka
Výprava: Michal Spratek
Hudba: Jaroslav Jurečka

Na cyklu se podílí Akademie múzických umění v Praze v rámci projektu „Hrdina v českém dramatu“ podpořeného z prostředků účelové podpory na specificky vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.

Zvláštní poděkování patří Nadaní Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a nadaci Život 90.

Autor článku: Petra Honsová