06.12.2018 10:58

Inscenované čtení v rámci cyklu Hrdina v českém dramatu: Karel Čapek – Matka

Inscenované čtení v rámci cyklu Hrdina v českém dramatu: KAREL ČAPEK - MATKA
Neděle 9. prosince od 16 hodin a středa 12. prosince od 10 hodin v Divadle U Valšů

Všechny postavy posledního dramatu Karla Čapka prostřednictvím vlastních konkrétních činů provokují zamyslet se znovu nad otázkou, kdo je vlastně hrdina a co je hrdinství. Vypjaté situace, ve kterých se jejich osudy střetávají a kdy „každý má svou pravdu“, předvádějí dramatickou konfrontaci mužského a ženského světa, v níž matka vášnivě brání právo na život a muži prosazují svou představu cti, povinnosti a solidarity i touhu po dobrodružství a slávě, a to i za cenu smrti.

Rozhodovat se mezi snahou zachovat si život, nebo riskovat smrt, souvisí vždy nejen s tím, jakou cenu přikládáme vlastnímu životu i smrti, ale také s dvojím puzením člověka: k uchování života, nebo jeho ničení. A to i života vlastního – na předním místě ovšem života těch druhých…

Ve světle událostí 30. let 20. století a toho, co následovalo, ale co hýbe i dnešním světem, je Čapkova hra i otázky, které klade, stále hrozivě aktuální.

Hrají a čtou: Jana Boušková, Eliška Zbranková, Kryštof Dvořáček, Michael Goldschmid, David Krchňavý, Viktor Kuzník, Jakub Svojanovský a Čeněk Vaculík.
Úprava a režie: Vojtěch Nejedlý
Dramaturgie: Jaroslav Jurečka
Výprava: Linda Holubová

Na cyklu se podílí Akademie múzických umění v Praze v rámci projektu „Hrdina v českém dramatu“ podpořeného z prostředků účelové podpory na specificky vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.

Zvláštní poděkování patří Nadaní Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a nadaci Život 90.

Autor článku: Petra Honsová