13.10.2011 18:08

Institut umění – Divadelní ústav a 4+4 dny v pohybu zvou na semináře a sympozia

Institut umění – Divadelní ústav a 4+4 dny v pohybu  (16. ročník mezinárodního festivalu současného umění, www.idu.cz, www.ctyridny.cz) zvou na semináře a sympozia.
Vstup zdarma, místo konání: ÚLUV, Národní 36, vchod z Charvátovy 10.

20. října / 13:00-15:00
Sympozium: Prezentace českého divadla v zahraničí
vize, koncepce, strategie, otázky, odpovědi, náměty atd.

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) navazuje na setkání, které se uskutečnilo v březnu 2011 v Divadle v Celetné a bylo věnováno diskusi o formách propagace českého divadla v zahraničí ze strany IDU. Další pracovní seminář určený zástupcům českých divadel otevře prostor k debatě o strategii a podpoře prezentace českého divadla se zástupci státní a městské správy, kulturních institucí, soukromého sektoru a zahraničními hosty.

(pozvánka ke stažení zde)

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav


Další semináře:

18. října / 16:00–18:00
Tvůrčí rezidence v Čechách a na Moravě
Otevřený seminář

Cílem semináře je představit a zmapovat současný stav rezidenčních míst v České republice, a seznámit tak uměleckou veřejnost s možnostmi rezidenčních pobytů, případně vytvořit modely spolupráce mezi jednotlivými rezidenčními centry. Záměrem semináře je rovněž zjistit, které umělecké žánry mají rezidenční podporu a které naopak jsou podporovány minimálně.

Zástupce rezidenčního místa představí svůj prostor, umělecké zaměření, způsob výběru umělců a další detaily formou příspěvku v celkové délce 5 – 7 minut.

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav.


19. října / 16:00
Tanec v  roce 11
Prezentace vývoje současného tance a diskuse nad jeho aktuálním stavem

Na semináři určené především profesní veřejnosti bude představen powerpoint sumarizující vývoj současného tanec v ČR, jeho infrastrukturu, systém podpory, ale jeho umělecké výsledky. Prezentace bude základem k diskusi nad perspektivami žánru, jeho hlavními problémy a prioritami.

Pořádá o.s. Vize tance


20. října / 16:00
Multioborovost = přirozená potřeba současného umění nebo módní trend?
Mezinárodní symposium

Přirozená potřeba současného umění nebo módní dočasný trend?*

...nová umělecká generace, nové rozhledy, nové potřeby….

Cílem semináře je představit a zmapovat současný stav multioborových projektů v České republice a seznámit tak uměleckou veřejnost s problematikou spojenou s propojováním jednotlivých uměleckých žánrů a projektů s přesahem do jiných oborů. Účast na semináři m.j. přislíbil Andrew Jones (British Council London) a  Davinia Galea (MaltaCulture).

Co se stane, když muzikant začne kreslit, tanečník recitovat a filmový režisér zpívat operu?.... A jednoho dne se všichni tvůrci domluví na společném projektu…..Jak reaguje umělec, produkce, producent, či grantový systém města, kraje, státu na nové tendence v umění? Je nová umělecká generace v pubertě a nebo je město, kraj, stát již v důchodu?

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav

Autor článku: Eva Papánková

Institut umění – Divadelní ústav a 4+4 dny v pohybu zvou na semináře a sympozia