18.05.2011 13:50

Institut umění – Divadelní ústav se zapojil do projektu Linked Heritage

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se zapojil do mezinárodního projektu Evropské unie Linked Heritage, který se zaměřuje na kulturní dědictví a jehož hlavním posláním je obohatit stávající digitální projekt Europeana o nový obsah z veřejného soukromého sektoru, zvýšit kvalitu obsahu ve smyslu úplnosti metadat a znovuvyužití potenciálu a jedinečnosti, ukázat možnosti zlepšení vyhledávání a celkového využití obsahu Europeany.

Konsorcium zahrnuje zástupce všech hlavních zainteresovaných skupin z 20 evropských zemí, dále z Ruska a Izraele. Patří sem ministerstva a odpovědné vládní organizace, poskytovatelé obsahu a agregátoři, vedoucí výzkumná centra, vydavatelé i malé a střední podniky.

Europeana je velký mezinárodní portál (http://www.europeana.eu/portal/), který zpřístupňuje uživatelům digitální zdroje evropských muzeí, knihoven, archivů a audio-vizuálních sbírek. Mezi 15 miliony digitálních objektů, které jsou v Europeaně přístupné, mohou uživatelé najít obrázky (malby, kresby, fotografie, mapy), texty (knihy, periodika, dopisy, deníky a archiválie), zvukové záznamy (hudba i mluvené slovo z gramofonových desek, válečků, magnetofonových pásek i rozhlasového vysílání), videozáznamy (filmy, filmové týdeníky, televizní vysílání). Portál je multilinguální, což v tomto případě znamená, že jsou dostupné varianty v jazycích všech zemí, které se projektu účastní.

Projekt Linked Heritage se zaměřuje na kulturní dědictví a sdružuje tedy především instituce s kulturním posláním, jako jsou knihovny, archivy, galerie a muzea. Institut umění – Divadelní ústav se stal národním agregátorem za Českou republiku a naskýtá se tak další možnost, jak zvýšit podíl České republiky na digitálním projektu Europeana, který dosud nebyl příliš velký. Projekt Linked Heritage, který byl zahájen 1. dubna 2011, bude trvat třicet měsíců a celkově by měl ve výsledku přinést Europeaně obohacení o 3 miliony digitálních objektů. Projektu byl zřízen webový portál (http://www.linkedheritage.eu/), kde lze sledovat jeho průběh.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Autor článku: Eva Vlachová

Institut umění – Divadelní ústav se zapojil do projektu Linked Heritage