25.02.2003 00:00

International Visegrad Fund vyhlašuje další kolo grantového řízení pro standardní projekty

International Visegrad Fund vyhlašuje další kolo grantového řízení pro standardní projekty. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2003. Podle schváleného rozpočtu a disponibilních zdrojů jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: 1) kulturní spolupráce, 2) vědecká výměna a výzkum, 3) školství, 4) výměna mladých lidí, 5) přeshraniční spolupráce.

Podporovány jsou především: vydávání pozvánek a programů a jejich distribuce, vydávání periodik a neperiodických publikací, vydávání brožur z mezinárodních konferencí, úhrada registračních poplatků účastníků výstav, symposií, seminářů, diskusí, konferencí a jiných akcí, jakož úhrada nákladů spojených s organizací výstav, symposií, seminářů, diskusí, konferencí a jiných akcí, honorářů umělců a jiných profesionálních účastníků (aktivních účastníku) projektů, příspěvky na odměny a ceny, nájem místností, včetně jejich osvětlení, akustického vybavení a dalších technických zařízení, úhrada nákladů na dopravu a ubytování účastníků a poskytnutí přiměřeného stravování účastníků akcí, humanitární pomoc.

Informace: Dr. Urban Rusnák, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 67207111, tel./fax: +421 2 59354180, e-mail: visegradfund@visegradfund.org, http://www.visegradfund.org

Autor článku: redakce