29.10.2020 09:24

Jak na udržitelnost v divadle a nezbláznit se z toho – webinář

Webinář s diskusí zaměřený na téma Divadlo a udr-život-elnost. Co a jak je možné na poli ekologie a udržitelnosti pro divadlo udělat?

12. 11. 2020 15:00 - 12. 11. 2020 17:00
online, zdarma

REGISTRACE

Znepokojení veřejnosti z klimatických změn a z toho vyplývající zájem o ekologii a tlak na udržitelnost života na Zemi rostou po celém světě, a to na úrovni jednotlivců, společností či institucí, a dnes tím pádem i vlád.

Přesto je pochopení celé komplexní problematiky a zavedení nových poznatků do praxe v řadě institucí často na bedrech zapáleného jednotlivce či malé skupinky a celé snažení může ztroskotat na nesystematičnosti či zjištění že "je toho moc", "bude to stát moc peněz" a "nemáme na to kapacitu". V oblasti svého působení se proto Institut umění - Divadelní ústav rozhodl věnovat ekologickým otázkám i v projektu Noci divadel. Pro letošní ročník tak byl zvolen podtitul Divadlo a udr-život-elnost.

Nyní ale v souvislosti s omezeními vyplývajícími z pandemie covidu 19 nabyla otázka udržitelnosti pro scénická umění i dalších rozměrů. Závažné celoplanetární problémy jako klimatická krize, nešetrné chování nebo nadprodukce se u nás, a nejen u nás, náhle dostaly do souvislosti s faktickou „udržitelností života (divadel)“. A tak zatímco v jiných letech byla Noc divadel ve znamení otevřených budov a sálů, davů návštěvníků a z toho plynoucího nepřeberného množství práce, letos – vzhledem k okolnostem – IDU dává divadlům možnost nahlédnout dovnitř sebe a představuje několik kroků, díky kterým si mohou ujasnit, co a jak chtějí, nebo co a jak je v jejich možnostech na poli ekologie a udržitelnosti pro sebe udělat, až se aktuální krizová situace promění v běžný provoz, a pořádá proto k dané problematice webinář.

Workshop představí:

  • jak se divadlo může chovat ekologičtěji a udržitelněji,
  • jakých jeho částí se tato oblast chování týká,
  • jaké výhody či nevýhody z takového chování vyplývají

Dále pak:

  • jaké aktivity jsou důležité,
  • jaké první kroky podniknout a sestavit si plán,
  • jak nevyhořet a udržitelnou cestou plán naplňovat.

Kromě příkladů ze zahraničí budou uvedeny a představeny i příklady z ČR, a to jak dobré praxe, tak problémů, které se někdy nepodařilo překonat.

Lektorka workshopu: Michaela Rýgrová

Michaela Rýgrová působí jako produkční a propagátorka participativního umění ve veřejném prostoru a pedagožka Katedry produkce Divadelní fakulty AMU. Je autorkou publikace Udržitelné divadlo (2014), v níž jako jedna z prvních do českého prostředí vnesla téma ekologické a etické dimenze divadelní tvorby.

Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přistup do webináře.

Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

www.idu.cz

Autor článku: IDU