29.01.2008 00:00

Jak se naučit cizí jazyk prostřednictvím divadla

Jazyková škola Jeviště uvede 3. února od 20 hodin v Divadle Kámen v Karlíně představení studentů kurzu angličtiny pro dospělé. Pásmo krátkých divadelních výstupů v angličtině předvedou studenti, kteří se rozhodli učit se anglicky prostřednictvím divadla. Lektoři Jazykové školy Jeviště využívají metodu ACT AND SPEAK, která nabízí následující výhody:

· Učení probíhá v aktivní činnosti (teorie není oddělena od praxe)

· Učení probíhá ve smysluplném kontextu (jazyk je vždy vstřebáván v konkrétních situacích)

· Zapojení celé osobnosti (studenti se učí “na nohou”, se zapojením mimiky, gest, pohybu, rytmu, emocí, nápadů, názorů)

· Vystoupení z vlastního já (ztožňování se s množstvím různých postav, jednání v jejich “kůži” a přijetí jejich jazyka za vlastní výrazně rozšiřuje spektrum jazykových znalostí a dovedností)

· Stimulující prostředí (cílem není jen naučit se jazyk, ale také produkovat zajímavá vystoupení; studenti proto zcela samozřejmě pracují na svém dílu odpovědně a horlivě, přičemž se zároveň dobře baví).

Jazyková škola Jeviště nabízí kurzy angličtiny pro děti i dospělé, němčiny pro děti i dospělé, italštiny a češtiny pro cizince.

Více informací na www.jeviste.cz.

Zdroj: pavla.mataskova@jeviste.cz

Autor článku: Informace z divadel