12.05.2020 15:17

JAMU – Mezinárodní divadelní konference The Ever-expanding Horizons of Theatre: výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění přijímá návrhy příspěvků na Mezinárodní divadelní konferenci, která se bude konat 12. až 14. listopadu 2020 v Brně. Tématem letošní konference je The Ever-expanding Horizons of Theatre.

Konference poskytuje místo, kde mohou být kontrastovány různé koncepce výzkumu v oboru divadelní praxe a teorie. Setkání se v minulosti zúčastnilo již více než sto umělců, výzkumníků a doktorských studentů z Evropy, Afriky, Severní i Jižní Ameriky a Asie, kteří v Brně před mezinárodním publikem prezentovali svůj výzkum a diskutovali o společných metodologických problémech. Letošní ročník se bude věnovat neustále se rozvíjejícím a měnícím se obzorům divadla a divadelního výzkumu. Podrobnější informace najdete v Call for Proposals, který je spolu s registračním formulářem k dispozici na webových stránkách konference.

Termín uzávěrky pro podávání příspěvků je 17. května 2020. 

Kontakt: conference@jamu.cz

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz