24.11.2014 13:23

Jan Burian v představenstvu asociace Opera Europa

Ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian se stal členem představenstva profesní asociace Opera Europa. Valná hromada členů ho zvolila do funkce na tříleté období v sobotu 22. listopadu 2014 na své podzimní konferenci v Brně.

„Své zvolení vnímám jako podporu nezbytným transformačním krokům probíhajícím v Národním divadle. Má účast na rozhodování v představenstvu Opera Europa přinese zintenzivnění vztahů s členy této pro nás nezbytné a vlivné profesní organizace. Národní divadlo patří tradicí, počtem představení a uměleckou kvalitou ke klíčovým operním domům, které mohou nabídnout své zkušenosti,“ říká ředitel doc. MgA. Jan Burian.

Opera Europa se sídlem v Bruselu sdružuje na 148 operních divadel a festivalů v Evropě. Představenstvo tvoří patnáct volených členů v čele s prezidentkou Evou Kleinitz, ředitelkou opery Státní opery Stuttgart. Čtyřdenní podzimní konference v Brně a Ostravě, která se skončila v neděli 23. listopadu 2014 hostila přes 220 účastníků z 23 zemí Evropy, Ruska, USA a Kanady.

Další členové boardu: http://www.opera-europa.org/en/about-us/board-of-directors

www.opera-europa.org


Autor článku: Klára Kadlecová

Jan Burian v představenstvu asociace Opera Europa