09.06.2021 14:06

Janáčkova opera Národního divadla Brno: konkurz do sboru opery (2. soprán, tenor)

Janáčkova opera Národního divadla Brno vypisuje konkurz do sboru opery (hlasový obor 2. soprán, tenor), pracovní úvazek 1,0

Konkurz se bude konat ve čtvrtek 1. července 2021 v 10:30 hodin ve zkušebně sboru Janáčkova divadla, Rooseveltova 31, Brno

Uchazeči si připraví 2 árie nebo písně kontrastního typu, z toho jednu v českém jazyce.

Předpokládaný termín nástupu: 16. 8. 2021

Přihlášky s životopisem, adresou, e-mailovým a telefonním kontaktem zasílejte do středy 23. 6. 2021 na adresu danekv@ndbrno.cz, případně na adresu Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno s označením „Sbor opery – konkurz“.

Klavírní doprovod bude zajištěn.

Autor článku: Převzato z: http://www.ndbrno.cz/