26.02.2004 00:00

Jarní konference a sympozia

  Z iniciativy maďarské The Workshop Foundation proběhne v Trafó

  House of Contemporary Arts v Budapešti

  od 21. do 27. dubna 2004 workshop na téma "zdokonalení kvality taneční kritiky ve východní a střední Evropě". Mezi přednášejícími budou: Deborah Jowitt a Kate Mattingly (The New York Times, The Village Voice, The New Haven, Register, Dance Research Journal, Dance Teacher Magazine, Dance Magazine), Nina Vangeli (Taneční zóna) a Tamás Halász (Ellenfény, Zsöllye, Színház, Népszabadság). Hlavním cílem projektu je umožnit setkání tanečním kritikům z východní a střední Evropy s dvěma předními americkými kritičkami, které představí ve svých blocích způsoby dosažení vyššího standardu taneční kritiky. Jednotýdenní program bude zahrnovat lekce a diskuse o taneční kritice, prezentace současného tance a tanečního žurnalismu v zúčastněných zemích, návštěvy představení maďarských skupin současného tance a institucí působících na poli tance. Přihlášky jsou akceptovány ze zemí střední a východní Evropy (jm. Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Polska, Litvy, Lotyšska, Makedonie, Ruska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny). Veškeré poplatky budou hrazeny ze strany pořadatelů. Zájemci se mohou hlásit do 20. března 2004. Přihlášky musí obsahovat: vyplněný formulář; profesní životopis; seznam publikací (článků a studií) - anglický název, obsah, periodikum a datum vydání; minimálně celý jeden text přeložený do angličtiny; popis budoucích plánů na poli taneční kritiky (max. 1 strana) a současné žadatelovy možnosti k publikování. Celý seminář bude veden v angličtině, proto je nutná její velmi dobrá znalost. Informace, přihlášky: Workshop Foundation, 1094 Budapest, Liliom u. 41., Maďarsko, tel.: +36 1 4562052, fax.: +36 1 4562050, e-mail: workshop@c3.hu  V termínu od 28. května do 1. června 2004 bude v anglickém Brightonu probíhat konfrence s názvem

  Creative Clusters Conference 2004

  . Program zahrnuje studie, otevřené diskuse, kulaté stoly, návštěvy projektů, workshopy, master-class a networky. Creative Cluster je příležitostí k prezentaci rozličných druhů umělecké tvorby a tvorbě nových networků, svádí dohromady vedoucí různých projektů, politiky, zástupce kultury a vzdělávání, aby stavěli společný a lépe si navzájem rozumějící kreativní podnik. Informace: http://www.creativeclusters.co.uk   Mezinárodní pracovní konference organizovaná Evropskou kulturní nadací (ECF) a věnovaná novým strategiím v rychle se měnící Evropě se bude pod názvem

  Almost Real

  konat od 11. do 14. března 2004 v holandském Utrechtu. Během posledních pěti let se snažila ECF prostřednictvím programu Umění pro sociální výměnu umožnit tisícům mladých lidí zapojit se do uměleckých projektů vedených profesionály a pracujících s různými komunitami. Almost Real nabízí setkání na mezinárodní úrovni a výměnu zkušeností mezi lidmi zapojenými do těchto projektů a širším publikem. Představeno bude také deset center programu Umění pro sociální výměnu. Informace: e-mail: almostreal@eurocult.org, http://www.eurocult.org, http://www.artforsocialchange.org  Universal Forum of Cultures, Barcelona 2004

  je název rozsáhlého projektu pořádaného UNESCO, španělskou vládou, autonomní katalánskou vládou a magistrátem Barcelony, do jehož programu jsou zařazeny různé kulturní a umělecké akce - jako např. výstavy, konference či festivaly. Hlavní snahou fóra je dát prostor k široké debatě a k reflexi kulturních změn v Evropě v novém století. Proto jsou zvolena tři základní, v současnosti velmi živá, témata: kulturní rozdíly, udržitelný rozvoj a předpoklady pro mír. Fórum bude v Barceloně probíhat od 9. května až do 26. září 2004. Informace: http://www.barcelona2004.org

Autor článku: redakce