23.03.2021 08:56

Jarohrátky Jihočeského divadla

Jaro je tu a Jihočeské divadlo oznamuje příchod nových projektů a online aktivit. Zaostřeno bude tentokráte na mladší publikum, které musí čelit všem výhodám, nevýhodám a nástrahám online výuky. V Malém divadle se koncem března chystá ponocování s Andersenem. Středy jsou stále vyhrazeny pro trubače opery JD, kteří hrají  z českobudějovické radnice. Čaj o páté nevystydne, protože stále pokračujeme v on-line setkávání se seniory z Klubu Aktiv.

Namíchali jsme do on-linových lavic koktejl zábavný, ale i poučný a žákům a studentům ho budeme podávat výhradně z bezpečné vzdálenosti. Projekt VSUVKA a Úča musí pryč je určen pro základní školy.

V.S.U.V.K.A - vzdělávací super účinná výchovně kulturní aktivita aneb výuka s umělci v karanténě

On-line dílny pro 1.stupně základních škol, během kterých hravě a vtipně žáky seznámíme s danými tématy. Učitelé si budou moci vybrat “VSUVKU hudební” nebo “VSUVKU pohybovou”. 30 minutovým programem chceme oživit on-line výuku a chvíli se soustředit na předměty, které jsou teď trochu “mimo hru”. Více o celém projektu naleznete v příloze VSUVKA MD. První hodinu startujeme 30. března!

Úča musí pryč aneb bereme to za učitelky

Ve spolupráci s paní učitelkou Černou ze základní školy v Besednici připravujeme hodiny šité na míru pro žáky 2. stupně. První vyučovací hodina s Jihočeským divadlem proběhne 31.března a odučí ji šéf opery Tomáš Ondřej Pilař. Název “O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat” se ponese čistě v hudebním duchu.

Další hodinu pro žáky v Besednici připravuje soubor činohry. A kdo vystřídá učitelku? Tomáš Drápela, Pavel Oubram a Daniela Bambasová.

Noc s Andersenem

Nechte děti s námi déle vzhůru a dopřejte jim poznat Andersena a jeho pohádky. Tradičně se do tohoto projektu zapojují knihovny, divadla a další instituce z celé České republiky. Letos, ale budeme jedni z mála, kdo do projektu půjdou v online podobě. V živém vysílání budou herci číst Andersenovy pohádky. Děti, které se na záznam budou dívat, se díky chatu budou moct se "samotným" Andersenem seznámit a povídat si s ním. Těšíme se na všechny 26.3. 2021 od 19.00 na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=vZ_cti-SQgc

Ze střechy radnice do vašich srdcí

Ve středu se po 14denní nečekané pauze opět vracíme na střechu českobudějovické radnice. Trubači orchestru opery Jihočeského divadla opět na bezmála 30 minut oživí ulice města.

Čaj o páté aneb Setkávání za oponou Jihočeského divadla

Čeká nás třetí setkání se členy Klubu Aktiv, které pořádáme ve spolupráci s panem Batystou. Ve středu od 17 hodin se tentokráte potkají členky a členové klubu s herci Malého divadla. Průměrně se k našemu povídání připojí cca 30 seniorů.

Těší nás připravovat pro vás zajímavé a smysluplné projekty.

https://www.jihoceskedivadlo.cz/

Autor článku: Eva Marečková