17.10.2019 10:28

Jihočeské divadlo: konkurz do orchestru

Ředitel JD – MgA. Lukáš Průdek, umělecký šéf opery JD – MgA. Tomáš Studený, Ph.D. a generální hudební ředitel opery JD – Mario De Rose vypisují KONKURZ do orchestru opery JD na pozice:

ZÁSTUPCE KONCERTNÍHO MISTRA (housle)
(celý pracovní úvazek)
TUTTI HRÁČ VE SKUPINĚ I. HOUSLÍ
(licenční smlouva)

Požadavky:
• Odpovídající hudebně interpretační schopnosti a instrumentální technika.
• Výhodou je vzdělání na akademii, konzervatoři nebo jiné škole srovnatelné úrovně, praxe v orchestru, v případě zástupce konc. mistra i schopnost komunikace a osobnostní předpoklady pro vedení hudebního tělesa.
Konkurzní repertoár:
• První věta s kadencí z klasického sólového koncertu (Mozart) a jedna věta z velkého romantického koncertu.
• Orchestrální party: P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, A. Dvořák – Rusalka, B. Smetana – Prodaná nevěsta, G. Verdi – La traviata, L. Janáček – Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky, J. Offenbach – Orfeus v podsvětí.

Termín konání konkurzu: pátek 22. listopadu 2019, 14.00 hodin
Přihlášku se stručným profesním životopisem zašlete nejpozději do 18. listopadu.

Korepetitor bude zajištěn divadlem. V případě nutnosti možno sjednat náhradní termín konkurzu.

V případě zájmu nás kontaktujte:
• Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
opera@jihoceskedivadlo.cz
• Tel.: 386 711 245 | 734 313 496

Autor článku: Převzato z: https://www.jihoceskedivadlo.cz/