28.02.2023 12:24

Jihočeské divadlo uvede v koncertním provedení dvě kantáty: Carmina Burana / Kytice

Operní soubor Jihočeského divadla uvede svou předposlední premiéru sezóny 2022/2023 mimořádně ve čtvrtek 2. března v divadelním sále DK Metropol. Tentokrát se bude jednat o ojedinělé koncertní provedení dvou světoznámých kantát Carmina Burana / Kytice, jež spojují dvě velké osobnosti hudby 20. století, Carl Orff a Bohuslav Martinů.

Hudebního nastudování se ujal šéfdirigent opery Jihočeského divadla David Švec.

Obě díla pocházejí z roku 1937, což byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zařadit je pospolu. Obě mají podobnou hudební řeč, která je v mnohém moderní, zároveň však s velkým respektem k tradici a klasickému tonálnímu hudebnímu světu. Obě díla se tématicky vrací do historie. V případě Carmina Burana jsou to básně a písně z 11.-13. století, s tématy podobnými i naší středověké žákovské poezii, tedy texty náboženskými, satirickými, pijáckými, v tomto případě v latině, staré němčině nebo francouzštině. Oproti tomu Kytice vychází z českých lidových textů a balad ze sborníků K. J. Erbena a F. Sušila. Oběma autorům se však mistrovsky podařilo skloubit texty staré několik století se současnými hudebními prvky při zachování charakteru, poselství a možná i jakési vůně“ několik staletí staré poezie,“ doplňuje David Švec

Hudba kantáty Carmina burana se v minulosti stala také součástí projektů činohry a baletu Jihočeského divadla před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově i na scéně v Českých Budějovicích. Fragmenty z kantáty efektně použil režisér Jan Kačer ve své „krumlovské“ činoherní inscenaci Shakespearovy Bouře (1997). Také soubor baletu v choreografii Petra Šimka - přesně před dvaceti lety - převedl úspěšně celou kantátu „do řeči těla“ v historické budově JD, a v roce 2005 i před Otáčivé hlediště.

Oba skladatelé určili svá díla pro sóla, sbor a dětský sbor. V našem večeru vystoupí sólisté Markéta Klaudová a Lucie Silkenová (soprán), Michaela Zajmi (alt), Jaroslav Březina (tenor), Jakub Hliněnský a Alexandr Beň (baryton). Kantáty Kytice a Carmina Burana korunují sbory. Sbor opery Jihočeského divadla vystoupí v nastudování Martina Veselého a dětský sbor Canzonetta pod vedením sbormistryně Petry Nové.

Koncert uvedeme pouze dvakrát  -  2. března a 4. března 2023 od 19 hodin v divadelním sále DK Metropol.

https://www.jihoceskedivadlo.cz/

Autor článku: Lenka Cimlová Ostrá