01.08.2005 00:00

Jindřich Veselý – neúnavný propagátor českého loutkářství

PhDr. Jindřich Veselý vyučoval na reálce v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. Spoluzakládal Český svaz přátel loutkového divadla a od roku 1912 pro něj redigoval časopis Loutkář, nejstarší loutkářské periodikum na světě, které vychází dodnes. Na podnět J. Veselého byla také v roce 1912 založena sériová výroba loutek pro rodinná loutková divadélka. Výroby se ujal A. Münzberg. V roce 1929 byla v Praze založena Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA, a J. Veselý se stal jejím úřadujícím prezidentem. Na IV. kongresu UNIMA v Lublani v roce 1933 se čestina stala třetím jednacím jazykem UNIMA (vedle francouzštiny a němčiny) a J. Veselý čestným prezidentem. Výkonným prezidentem se stal Josef Skupa a generálním sekretářem dr. Jan Malík.
(kač)

Autor článku: Loutkář