29.01.2001 00:00

Joost Smiers: Drsné počasí

Joost Smiers: Etat des lieux de la création en Europe. Le tissu culturel déchiré. Rough Weather. The Social and Cultural Conditions for the Arts in Europe in the 1990's / Drsné počasí. Sociální a kulturní podmínky pro umění v Evropě devadesátých let Série esejů ředitele výzkumného střediska Arts University v Utrechtu na tři klíčová témata: umělecká tvorba, její distribuce a recepce.

Možnost získat zdarma anglický výtisk u autora: Dr. Joost Smiers, e-mail: joost.smiers@central.hkm.nl

Autor článku: redakce