17.02.2021 09:19

KALD DAMU nabízí možnost přihlásit se do nového magisterského programu

Magisterský program Alternativní a loutkové divadlo. Mezioborový dvouletý navazující magisterský program. Divadlo jako otevřený systém / Divadlo jako autorské vyjádření / Divadlo jako způsob myšlení / Divadlo jako proces.

Cíl studia?

Rozvoj všestranné kreativní osobnosti schopné se prosadit v umělecké tvorbě v oblasti alternativního divadla. Alternativní divadlo? Všechny divadelní směry primárně nevycházející z interpretace dramatického textu: objektové, intermediální, dokumentární, imerzivní, improvizační, fyzické, participační, ekologické, divadlo ve specifických skupinách, site-specific, performance atd.

Pro koho?

Pro uchazeče s řádně ukončeným bakalářským vzděláním v jakémkoliv oboru. Bez nutné předchozí divadelní zkušenosti. S talentovými předpoklady pro umělecké vyjádření. S citem pro kolektivní tvorbu.

Principy studia?

Kreativní symbióza teorie s praxí, a to jak napříč studijním plánem, tak v rámci každého z předmětů. Praktická část studia postavena na vlastní tvorbě studenta. Inscenační projekty konzultované s pedagogy a ostatními studenty magisterského studia. Kombinace individuálního přístupu a ateliérové výuky. 

Hlavní pedagogové: doc. RNDr. et Mgr. Alice Koubová, PhD., PhD., MgA. et Mgr. Marta Ljubková, MgA. et MgA. Sodja Lotker, Ph.D., MgA. Robert Smolík, MgA. Denisa Václavová, Ph.D., MgA. Tomáš Žižka

Garant studijního programu: doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

Uzávěrka přihlášek ke studiu: 31. 3. 2021 

Více informací: www.damu.cz/ma-ald

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz