12.04.2022 14:33

Katedra teorie a kritiky DAMU zve na on-line přednášku: Fenomén camp, teatralita a divadlo

Přednáška se soustředí na tzv. fenomén camp a jeho základní charakteristiku, kterou je „mimodivadelní“ teatralita, tedy divadelnost v širším rozměru sociokulturní sféry. Zároveň také posluchače uvede do problematiky užití campu jakožto interpretačního nástroje při výkladu (soudobého) divadelního umění. Camp bývá hledán v momentech, kdy selhává vážnost a nastupuje ironie, kdy dochází ke směšování tradičních kategorií vysokého a nízkého, dobrého a špatného či vkusu a nevkusu, respektive v momentech, kdy můžeme prohlásit mezní tvrzení tohoto svérázného jevu: „je to dobré, protože je to příšerné!“ Ona teatralita je tu pak příznakem určitého přehánění a afektu.

Přednáška proběhne on-line v úterý 19. 4. 2022 od 11.00–12.30 h. na platformě MS Teams, dostupné zde.

PhDr. Peter Demeter, Ph.D., absolvoval estetiku a literárně-historická studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU). Zde také v roce 2018 úspěšně prošel rigorózním řízením v oboru kulturálních studií a o dva roky později obhájil v oboru novější české literatury disertační práci věnující se fenoménu camp. Od roku 2016 působí v Národním památkovém ústavu, od roku 2021 též v Nakladatelství JU a na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Vydal několik knih, odborných studií či kapitol v kolektivních monografiích a sbornících. V roce 2021 mu vyšla samostatná monografie Láska k přehnanému (České Budějovice: Nakladatelství JU, 2021).

FB událost

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/

Katedra teorie a kritiky DAMU zve na on-line přednášku: Fenomén camp, teatralita a divadlo

Zprávy

29.03.2023

Divadlo Bolka Polívky by po dobu oprav mohlo najít útočiště v Redutě

Divadlo Bolka Polívky by po dobu rekonstrukce svého sídla mohlo najít útočiště v Redutě, kterou nyní využívá Národní divadlo Brno. S plánem přišlo vedení města, které vyzvalo obě divadla k dohodě na podrobnostech. Zatímco Polívka návrh vítá, vedení Národního divadla Brno má výhrady. Podle ředitele Martina Glasera je nyní Reduta naplno využitá a případné sdílení sálu s Polívkou by vedlo k omezení řady aktivit a plánů.

29.03.2023

Vyrazte do ulic s Pražským Quadriennale 2023

Vedle hlavní lokace Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, kterou bude poprvé Holešovická tržnice, a dvou vnitřních prostor, Veletržního paláce Národní galerie Praha a DAMU, se festival snaží využít sdílených venkovních veřejných prostor, aby plně zachytil všechny kontexty, v nichž je možné umění performance prezentovat. Mezi 8. a 18. červnem PQ představí více než 30 představení ve veřejném prostoru, především v rámci programových sekcí PQ Performance a PQ Studio Stage.

28.03.2023

Přednáška Teatrologické společnosti se přesouvá na květen

Z důvodu nemoci musíme zrušit přednášku pořádanou Teatrologickou společností, Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity, která měla proběhnout 29. března. Proběhne v náhradním termínu 31. května.