17.01.2008 00:00

Knihkupectví Prospero nabízí slevu 15% na vybrané tituly

ANTICKÉ A STŘEDOVĚKÉ DIVADLO


Eva Stehlíková: ŘECKÉ DIVADLO KLASICKÉ DOBY /Ústav pro klasická studia ČSAV 1991; 54 Kč/46 Kč 
Kniha, která ve třech kapitolách (Divadlo - obřad; Lidé, dílo, čas; Malá anthologie antického dramatu) podává stručný a zasvěcený pohled na antické divadlo a drama.

Eva Stehlíková: ANTICKÉ DIVADLO /Karolinum 2005; 380 Kč/323 Kč 
Encyklopedie - první část obsahuje soupis divadelních staveb v oblasti někdejšího antického světa, v druhé jsou abecedně řazená hesla, vysvětlující fakta týkající se antického divadla, v závěrečné části je úplný soupis dochovaných řeckých a latinských dramat.

Eva Stehlíková: DIVADLO ZA ČASŮ NERONA A SENEKY /Divadelní ústav Praha 2005; 220 Kč/187 Kč 
Kniha vychází z nejnovějšího výzkumu, inspirovaného proměnou divadla naší doby, a zkoumá velkou divadelní proměnu v divadle antického Říma: odklon od divadla k podívané všeho druhu.

Eva Stehlíková: A CO KDYŽ JE TO DIVADLO? /Divadelní ústav Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998; 169 Kč/143 Kč 
Autorka vychází z důsledného zkoumání latinských pramenů a rozšiřuje tak pole našich představ o divadelní aktivitě této historické epochy. Kniha je opatřena výběrem z latinských textů, chronologickými tabulkami a rejstříky.

ANTIKA? ZAJDĚTE DO KINA, PŘEČTĚTE ROMÁN... /Nakladatelství Lidové noviny 2006; 179 Kč/ 152 Kč
Autoři sborníku nabízejí čtenářům pohled odborníků na aktuální filmová, divadelní, románová, komiksová a počítačová zpracování antických témat.

Luciano Canfora: DĚJINY ŘECKÉ LITERATURY / KLP - Koniasch Latin Press 2004; 915 Kč/ 778 Kč
Obsáhlá publikace o řecké literatuře, která jednu ze svých kapitol věnuje také divadlu a jejím předním autorům: Aischylovi, Sofoklovi, Euripidovi a Aristofanovi. Druhé, revidované a doplněné vydání. Tertullianus: O HRÁCH /Oikoymenh 2004; 298 Kč/
Spis prvního z latinských Otců a zakladatele latinské theologie Tertulliana je jediným dochovaným starověkým pojednáním o antických hrách. Dvojjazyčné latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad a poznámky P. Kitzler.

M.C. Nussbaumová: KŘEHKOST DOBRA /Oikoymenh 2004; 698 Kč/ 593 Kč
Autorka v knize s podtitulem ´Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii´ podává výklad některých Aischylových a Sofokleových tragédií, Platónových dialogů a Aristotelových spisů z hlediska problematiky dobra.

Thorwald Dethlefsen: OIDIPUS A HÁDANKA ŽIVOTA /Knižní klub 2006; 179 Kč/ 152 Kč
Autor podrobným rozborem Sofokleových tragédií Oidipus král a Oidipus na Kolonu rozvíjí základní osnovu každého lidského osudu.

Aischylos: ORESTEIA /Národní divadlo Praha 2002; 80 Kč/ 68 Kč
Program k inscenaci Národního divadla v Praze (premiéra 18.6.2002; režie Ivan Rajmont), jehož součástí je též text celé trilogie v novém překladu Petra Borkovce a Matyáše Havrdy.

Karel Jerie: OIDIPUS REX /Garamond 2007; 199 Kč/ 170 Kč
Komiks vychází z tragédie řeckého dramatika Sofokla Král Oidpus. Karel Jerie je přední český komiksový autor.

Zpět na hlavní stránku Prospera

Literaturu nakupujte zde

Při nákupu on-line na dobírku zůstává i v novém roce poštovné + balné za 90 Kč.

Knihkupectví Prospero nabízí v e-shopu pouze tituly, které má na skladě. Expediční doba tak činí 1-2 dny.

Zdroj: prospero@divadlo.cz

Autor článku: Informace z divadel