27.09.2007 00:00

Knihkupectví Prospero představuje cizojazyčné tituly ve své nabídce

R.Ingham – L.Covey: COSTUME TECHNICIANS HANDBOOK. THIRD EDITION /Heinemann; 1 590 Kč/
Jedno ze základních děl o kostýmech se vrací ve třetím, doplněném vydání, a nakladatel slibuje, že je ještě lepší než předchozí vydání. Autorky opět těží ze svých dlouholetých zkušeností s navrhováním a technologií výroby kostýmů. Nyní připojily zkušenosti sesbírané z kejčovských dílen divadel z celé USA, a přidaly obrázky některých nejpovedenějších divadelních kostýmů, které lze v současnosti vidět. Dále autorky poskytují co nejsouhrnnější postupy, jak vytvářet kostýmy, které nejenže charakterizují osoby, ale zároveň jsou i umělecky působivé.
Inghamová a Coveyová se také věnují posledním výrobním technologiím. Třetí vydání obsahuje: Kapitoly o provozu krejčovské divadelní dílny, o materiálech, o barvení látek i vlasů, o výrobě a údržbě paruk, a dvě nové kapitoly o využití počítačů v návrhování i realizaci kostýmů, instrukce k používání nových materiálů, současnou bibliografii, odkazy na relevantní webové stránky, spoustu kvalitních černobílých a barevných fotografií, a dodatek o technických, zdravotních a bezpečnostních předpisech.

L.Essig: SPEED OF LIGHT /Heinemann; 640 Kč/
Během posledních dvacetipěti let prodělalo scénické svícení sérii radikálních Autorka ve své knize zpovídá dvacet mistrů osvětlovačů na téma vývoje světelných technologií a jeho vlivu na umění, vědu a současný byznys. Scénické svícení prošlo v posledních dvaceti pěti letech sérií radikálních proměn. Současné osvětlovací pulty a automatizovaná světla nabízejí osvětlovačům mocné nástroje k vytvoření světelné nálady inscenací jako nikdy v minulosti.

R.Ingham: FROM PAGE TO STAGE /Heinemann; 790 Kč/
Jak může scénograf zapřáhnout něco tak nepolapitelného jako je lidská představivost, aby vytvořil scénu, která doplní a obohatí dramatické umění? Jaké kroky vedou k tomu, aby z textu divadelní hry vyskočila poutavá imaginativní scéna? Publikace From page to stage zkoumá vztahy mezi rozborem textu, představivostí a tvorbou a je doprovázena názornými příklady.

S.Williams: RICHARD WAGNER AND FESTIVAL THEATRE /Heinemann; 890 Kč/
Publikace zkoumající úlohu německého skladatele Richarda Wagnera v rozvoji divadla, zvláště ve vztahu k jeho divadelnímu podnikání. Festival v Bayreuthu, který založil, měl zásadní význam pro vývoj evropského divadla, zvláště pak na divadelní a hudební festivaly. Též architektonické řešení jeho budovy mělo vliv na další divadelní budovy postavené ve 20. století.

S.L.Liter: FROM STANISLAVSKY TO BARRAULT /Heinemann; 1990 Kč/
Publikace přináší portréty významných evropských režisérů 20. století: K.S. Stanislavského, V.Mejercholda, M.Reinhardta, J.Copeaua, B.Brechta a J.-L.Barraulta.

J.G.Miller: ARIANE MNOUCHKINE /Taylor and Francis Group (Routledge); 675 Kč/
Jednou z nejvýznamnějších režisérek své generace a jedinou ženou, která získala status velké režisérky ve Francii, je Ariane Mnouchkine. Vysokou prestiž získala svou prací revoltující proti deklamaci a proti divadle postaveném na textu. Utopická humanistka přitáhla do svého souboru Le Theatre du Soleil herce z téměř 40 rozdílných zemí. Toto je první publikace, která přináší: Přehled životních událostí, práce a divadelních vlivů, výzkum jejích klíčových vizí v divadle a v umělecké tvorbě, a analýzu jejích klíčových inscenací včetně 1789 a Richard II.

J.Kelleher – N.Ridout: CONTEMPORARY THEATRES IN EUROPE (CRITICAL COMPANION) /Taylor and Francis Group (Routledge); 975 Kč/
Sborník studií a esejů, seznamující čtenáře se současnými divadelními tendencemi v celé Evropě. Autoři se věnují takovým divadlům jako jsou např. Théatre du Solei či Sociateas Raffaello Sanzio, zabývají se hlavním divadelním proudem, experimentálním divadlem, hudebním divadlem i divadlem pro děti a mládež.

T.Leabhart: ETIENNE DECROUX /Taylor and Francis Group (Routledge); 528 Kč/
francouzský herec, mim a divadelní pedagog. Svou dlouholetou činností přispěl k obnovení pantomimy. Byl učitelem např. J. L. Barraulta a M. Marceaua. Je také autorem řady děl o pantomimě. Publikace z edice Routledge Performance Practitioners popisuje Decrouxův život a dílo, analyzuje jeho knihu „Words on Mime“, první knihu napsanou na toto téma, a přináší i praktická cvičení pantomimických technik.

G.Patsas: SOUND OF EMPTY SPACE (SCENOGRAPHIES 1965-2005) /Ergo Publications; 1635 Kč/
Kniha přibližující tvorbu významného řeckého scénografa Giorgosa Patsasa z let 1965 – 2005. jeden z nejvýznamnějších řeckých scénografů, který vytvořil více než 400 scénografií, a navrhoval též kostýmy pro film. Od roku 1972 vytváří scénografie pro festival antického divadla v Epidauru. Držitel dvou stříbrných medailí Pražského Quadriennale (1995, 2003). Publikaci tvoří především barevné fotografie z inscenací.

A. Sierz: IN-YER-FACE THEATRE /Faber and Faber; 585 Kč/
Reflexe britské dramatiky 90. let se snaží shrnout nejvýznamnější dramatiky provokativního dramatu.

META HOČEVAR PLAY SPACES 1972-2005 /Mestna galerija Ljubljana; 400 Kč/
Meta Hočevar je významná slovinská scénografka, o které kritika říká, že „proměnila scénografii Jugoslávie“. Absolventka katedry architektury na fakultě stavebnictví a geodézie se od roku 1972 soustavně věnuje divadlu, a vytvořila téměř 200 scénografií. Kniha, nabízející bohatý dokumentační materiál, vznikla jako katalog k profilové výstavě této scénografky.

N. Kaye: SITE-SPECIFIC ART: PERFORMANCE, PLACE & DOCUMENTATION /Routledge; 1 476 Kč/
Kniha experimentálním způsobem mapuje vývoj experimentálního umění. Zkoumá vztah architektury a současnéhu živého umění i historické předchůdce dnešního instalačního a site-specific divadla. Zabývá se také nelehkou otázkou dokumentace tohoto umění.

TEATR WITOLDA GOMBROWICZA /Polska akademia nauk; 499 Kč/
Obsáhlá publikace, sumarizující vztah významného polského spisovatele Witolda Gombrowicze k divadlu. Kniha přibližuje život a dílo autora, jeho korespondenci, dokumenty. Součástí je též CD s ukázkami z Gombrowiczových děl. (Jazyk: polský, s anglickým resumé)

E. Rauš-Gernět: NINA GERNĚT - ČELOVĚK I ZKAZOČNIK /Balstkije sezonny, 200 Kč/
Publikace mapuje život a dílo významné ruské loutkářky Niny Gernět (1899-1982), která se zasloužila o rozvoj divadla pro děti v Rusku (a SSSR). Čestná členka UNIMA napsala mnoho divadelních her pro děti. Sborník sestavil její syn Erik ze vzpomínek svých i přátel a spolupracovníků své matky. (Jazyk: ruský)

Zdroj: prospero@divadlo.cz

Autor článku: Informace z divadel