31.01.2008 00:00

Knihkupectví Prospero představuje nové tituly ve své nabídce

Představujeme nové tituly, které můžete zakoupit v knihkupectví Prospero, Celetná 17/Štupartská 12, Praha 1:

Karel Makonj: OD LOUTKY K OBJEKTU /Pražská scéna; 199 Kč/
Soubor statí divadelního režiséra a teoretika Karla Makonje. Svazek je členěn v základních oddílech ´vývojově´: od analýz loutkového divadla se autor propracovává k charakteristikám aktuálnějších forem divadla figurálního a posléze objektového.

Danuše Kšicová: OD MODERNY K AVANTGARDĚ /Masarykova univerzita; 429 Kč/
Monografie Od moderny k avantgardě uvádí čtenáře do složitých peripetií proměn, jež probíhaly na přelomu 19. a 20. století v ruské próze, dramatice a poezii, v divadle i výtvarném umění. Bohatý, mnohdy poprvé publikovaný obrazový materiál podtrhuje význam propojení jednotlivých typů umění.

Petra Svozilová-Drahanská: PROCES TEMATIZACE A SYMBOLIZACE V HERNÍM A JEVIŠTNÍM JEDNÁNÍ /JAMU; 281 Kč/
Autorka se zabývá dvěma základními procesy, herním a jevištním jednáním, resp. dramatickým procesem a inscenačním procesem, resp. procesy tematizace a symbolizace v procesu dramatickém a inscenačním.

Pavel Klein: SCÉNOGRAFOVÉ VE SLUŽBÁCH LES BALLETS RUSSES (1909 - 1912) /JAMU; 312 Kč/
Autor práci rozdělil do čtyř částí, v nichž postupně mapuje cestu ruského baletu k modernímu umění a zrození pařížského projektu vynikajícího ruského impresária Sergeje Ďagileva, pro nějž používá francouzský termín Les Ballets Russes.

Jarmila Vondrová: VLIV PSYCHIKY NA TANEČNÍ VÝKON ŽÁKŮ A STUDENTŮ /JAMU; 312 Kč/
Autorka aplikuje principy pedagogické psychologie v každodenní praktické činnosti při výuce tanečních předmětů, zdůvodněné a ověřené dlouholetou pedagogickou činností.

Jan Trojan: ČESKÉ ZPĚVOHRY 18. STOLETÍ /JAMU; 374 Kč/
Autor se ve své knize zabývá specifickým drobným útvarem, charakteristickým pro vývoj hudebního divadla v českých zemích od první poloviny 18. století.

Květoslava Horáčková: JANÁČKOVY OPERY V PŘEKLADECH MAXE BRODA /JAMU; 374 Kč/
Kniha kriticky oceňuje překladatelské postupy, v nichž Max Brod vhodně tlumočil osobitý Janáčkův jazyk, ale také nachází místa, kdy sáhl k překvapivým významovým změnám, které často podmínily i zásahy do hudební podoby.

František Langer: KORESPONDENCE III. R-Ž /Akropolis; 350 Kč/
Třetí svazek uzavírá autorovu korespondenci, ve stejném duchu navazuje na předchozí dopisy publikované v Korespondenci I a II. Svazek přináší další nová poznání a objevy. Jsou to především dopisy mladého Františka Langera literárnímu historikovi, knihovníkovi a básníkovi Janu Thonovi, v nichž se projevuje úplně jiný Langer, než jak jsme ho znali doposud.

DVD: DD - 07 /Dejvické divadlo; 199 Kč/
Multimediální DVD nosič vycházející k 15. výročí založení pražského dejvického divadla. DVD obsahuje dokumentární film Ondřeje Kepky Den v DD, ukázky z inscenací, které byly na repertoáru v roce 2007 a textovou část s ohlédnutím za uplynulými patnácti lety včetně několika kritických reflexí.

JAVISKO 3/2007 /55 Kč/
Z OBSAHU: Téma - činoherní divadlo (O činohře s Olegom Dlouhým. V.Štefko - Toky a meandry slovenského ochotnického divadla ve 20. století). Festivaly - Rimavská Sobota 2007, Jiráskův Hronov 2007.

JAVISKO 4/2007 /55 Kč/
Z OBSAHU: Téma - divadlo a poézie (J.Čajková - Divadlo poézie - divadlo či poézia? V.Štefko - Na počiatku divadla bola poézia?). Festivaly - Scénická žatva, Divadelná Nitra.

CINEPUR 55 /55 Kč/
Z OBSAHU: MFDF Jihlava 2007. Profil - Naomi Kawase. Anketa - Nejlepší filmy roku 2007. Téma - Hranice fikce. Recenze - Občan Havel, ... a bude hůř. Andaluský pes.

Literaturu nakupujte zde

Webové stránky knihkupectví Prospero

Zdroj: Knihkupectví Prospero

Autor článku: redakce