10.05.2001 00:00

Knihy divadelního ústavu

 

 

nabídka knih

divadelního ústavu

 

 KNIHKUPECTVÍ PROSPERO

Divadelní ústav 

Celetná 17 (průchod do Štupartské)   Praha 1

Tel./fax: +420 2 24809156

e-mail: prospero@divadlo.cz

httP://www.divadlo.cz/prospero

 

& DOSUD VYŠLO

EDICE ČESKÉ DIVADLO ………………………………………………

 

Jiří VELTRUSKÝ – ”Příspěvky k teorii divadla”

 Soubor teatrologických studií českého estetika a divadelního vědce Jiřího Veltruského. Autor navazuje na Otakara Zicha a na tzv. Pražskou školu a rozvíjí tyto podněty ve spojení s výsledky novější sémiologie.

 Cena 95,- Kč / 270 stran / vyšlo 1994 / ISBN 80-7008-046-9

 

Jaroslav VOSTRÝ – ”Činoherní klub 1965 – 1972

(Dramaturgie v praxi)”

 Pojem praktické dramaturgie autor vykládá na genezi a vývoji Činoherního klubu v letech, kdy divadlo řídil a spoluurčoval jeho podobu jako dramaturg a režisér.

 Cena 120,- Kč / 200 stran / vyšlo 1996 / ISBN 80-7008-061-2

 

EDICE SVĚTOVÉ DIVADLO …………………………………………

Eva STEHLÍKOVÁ – ”A co když je to divadlo?

(Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem.)”

 Autorka vychází z důsledného zkoumání latinských pramenů a rozšiřuje tak pole našich představ o divadelní aktivitě této historické epochy. Kniha je opatřena výběrem z latinských textů, chronologickými tabulkami a rejstříky.

 Cena 150,- Kč / 175 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-069-8

 

EDICE DIVADELNÍ HRY …………………………………………

 

Thomas BERNHARD – ”Hry I”

 Výběr z her nejvýznamnějšího rakouského dramatika a prozaika druhé poloviny 20. století Thomase Bernharda (1931-1989) přináší tituly Divadelník (přel. V. Tomeš), Náměstí hrdinů (přel. T. Langášková), Zdání klame (přel. J. Bílý a J. Balvín), Před penzí a Minetti (přel. J. Balvín) a je doplněn bernhardovským esejem Hanse Höllera Tanec smrti, sněžení a kosmická bouře.

Cena 170,- Kč / 434 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-076-0

  

Thomas BERNHARD – ”Hry II”

 Zahrnuje tituly Slavnost pro Borise (přel. W. Spitzbart), U cíle (přel. D. Ulrichová), Ignorant a šílenec, Světanápravce a Síla zvyku (přel. J. Balvín). Svazek je doplněn esejem Wendelina Schnidta-Denglera Tragédie jsou komedie…

 Cena 220,- Kč / 427 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-049-3

 

František LANGER – „Hry I“

 První svazek Langerových dramat obsahuje dvě hry, lemující autorovu tvorbu – veršovaného Svatého Václava z roku 1912 a zčásti rovněž veršem psanou Bronzovou rapsodii z roku 1958 – a dramatické práce s legionářskou tematikou (scénu Ráno, triptych Vítězové a proslulou Jízdní hlídku).

 Cena 190,- Kč / 328 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-101-5

 

August STRINBERG – ”Hry I”

 První část výboru z her klasika švédské moderní literatury Augusta Strindberga poskytuje českému čtenáři – spolu s připravovanou druhou částí – doposud nejucelenější pohled na dodnes provokujícího velikána. První svazek se soustřeďuje na ranější Strindbergovu tvorbu ovlivněnou naturalismem a na dramata historická (mj. Otec, Slečna Julie, Hra s ohněm, Mistr Olof, Gustav Vasa, Erik XIV., Karel XII., Kristina). Svazek doplňuje esej Gunnara Olléna Strindberg dramatik.

 

Cena 330,- Kč / 755 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-103-1

 

 

EDICE SOUČASNÁ HRA …………………………………………

 

Josif BRODSKIJ – ”Mramor”

Překlad Marina Castiellová.

 Komorní drama ruského básníka. Vězňové Publius a Tulius se ve svých rohovorech dotýkají tématu svobody a nesvobody, vztahu minulosti a přítomnosti, vášně a odříkání, umění a reality. (Hra pro 2 muže.)

 Cena 60,- Kč / 65 stran  / vyšlo 1997 / ISBN 80-7008-063-9

 

Yasmina REZA – ”Obraz, Muž přístupný náhodám”

Překlad Michal Lázňovský.

 ”Obraz” je s lehkostí a vtipem načrtnutý příběh tří přátel, do jejichž vztahů neblaze zasáhne koupě abstraktního obrazu. (Hra pro 3 muže.) ”Muž přístupný náhodám” je o setkání proslulého autora a jeho čtenářky, které svede náhoda do stejného kupé v mezinárodním rychlíku. (Hra pro 1 muže a 1 ženu.)

 Cena 60,- Kč / 73 stran / vyšlo 1997 / ISBN 80-7008-067-1

 

Tom STOPPARD – ”Arkádie”

Překlad Jaroslav Kořán.

 Na venkovském zámku se snaží spisovatelka a historik najít klíčové materiály pro své hypotézy: Kdo byl poustevník, obývající v minulém století bizarní poustevnu v zámeckém parku? A zabil zde lord Byron v souboji svého soka? Jejich vývody, ovlivněné snobismem, slavomamem, ale i moderními zkušenostmi, konfrontuje Stoppard s ”retrospektivami” skutečného příběhu z počátku 19. století. (Hra pro 4 ženy a 9 mužů.)

 Cena 60,- Kč / 95 stran / vyšlo 1997 / ISBN 80-7008-068-X

 

Felix MITTERER – ”Účtování v domě božím”

Překlad Magdalena Štulcová.

 Hra rakouského autora, v níž Bůh Otec svolá na konci druhého tisíciletí po Kristu ”schůzi” své rodiny o dalším osudu lidstva. Při sporu o tom, zda má dojít k poslednímu soudu hned, či zda dát lidem ještě šanci, vychází najevo i nepravosti a pokřivené vztahy týkající se vlastní boží rodiny. (Hra pro 1 ženu a 4 muže.)

 Cena 60,- Kč /  39 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-070-1

 

Eric-Emmanuel SCHNITT – ”Návštěvník”

Překlad Michal Lázňovský.

 Hra francouzského autora je zasazena do jediného večera v roce 1938 ve Vídni. Po obsazení Rakouska Německem odkládá starý, nemocný, ale duševně nezlomený Sigmund Freud definitivní rozhodnutí o emigraci. Jeho dceru Annu zatkne během domovní prohlídky gestapo a Freuda začne vydírat gestapácký důstojník. Tuto beznadějnou situaci pomůže Freudovi vyřešit podivná návštěva. (Hra pro 1 ženu a 3 muže.)

 Cena 60,- Kč / 51 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-071-X

 

Peter TURRINI – ”Alpské červánky”

Překlad Ondřej Černý.

 Starý slepec žije osaměle v horské chatrči. Setkává se zde pouze s mladíkem, který mu přináší potřebné věci a zprávy o světě. Na starcovu žádost přichází do jeho chýše neznámá žena. Tito tři si zde pohrávají se svou identitou, zkoušejí různé verze vlastních životních příběhů a nikdo neví, co je hra, co je pravda. (Hra pro 1 ženu a 2 muže.)

 Cena 60,- Kč / 39 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-079-5

 Felix MITTERER – ”Abraham”

Překlad Magdalena Štulcová.

 Tragický příběh člověka, který je pro svou homosexuální orientaci odsouzen k nepochopení a zatracení ze strany svých blízkých. V apokalyptickém konci umírá hrdina hry, nemocný AIDS, na smetišti rukou vlastního otce. (Hra pro 1 ženu a 8 mužů.)

 Cena 60,- Kč / 59 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-080-9

 

David HARE – ”Jak to vidí Amy”

Překlad Jitka Sloupová.

 Hra z prostředí londýnských intelektuálů, v níž se na příběhu slavné stárnoucí herečky, její dcery a zetě – úspěšného filmového režiséra, zachycuje současný stav společnosti i rozdílnost ženského a mužského přístupu k životu. (Hra pro 2 ženy a 4 muže.)

 Cena 60,- Kč / 106 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-083-3

 

Nikoline WERDELINOVÁ – ”Znalci”

Překlad František Frölich.

 Vyšší kodaňské měšťanstvo mezi třiceti a čtyřiceti - sebevědomí, spokojení, soustředění na materiální bohatství, mají pocit, že jim patří svět... Při bližším pohledu se však ukazuje, že je všechno jinak - ti kariérně úspěšní seběvědomci jsou ve skutečnosti hluboce nešťastní v hledání něčeho, co by jim přineslo životní štěstí. (Trpce groteskní komedie pro 3 ženy a 3 muže.)

 Cena 60,- Kč / 50 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-085-X

 

Karst WOUDSTRA - ”Polák načerno”

Překlad Monika Loderová.

 Nizozemská hra. Na večeři, které se účastní dva manželské páry, je přizván i polský student, který vypomáhá v domácnosti hostitelů. Místo zamýšleného přátelského posezení se rozjíždí série dialogů odkrývající manželské frustrace, skrývané bolesti, zloby a vášně, zakořeněné předsudky vůči střední a východní Evropě, ale i kritický pohled na blahobytné Holandsko. (Hra pro 2 ženy a 3 muže.)

 Cena 60,- Kč / 87 stran / vyšlo 1999 / ISBN 0-7008-094-9

 

Patrick MARBER - ”Na dotek”

Překlad JitkaSloupová.

 Hrdiny jsou dnešní citově vyprahlí Londýňané, zmítající se v milostném čtyřúhelníku. Novinář Dan, fotografka Anna, lékař Larry a striptérka Alice řeší své problémy vzájemnými manipulacemi se svými city. (Hra pro 2 ženy a 2 muže.)

 Cena 60,- Kč / 107 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-084-1

 

Marius von MAYENBURG - ”Tvář v ohni”

Překlad Josef Balvín.

 ”Klinická diagnóza” jedné současné středostavovské rodiny. (Hra pro 2 ženy a 3 muže.)

 Cena 60,- Kč / 57 stran / vyšlo 1999 / ISBN 0-7008-098-1

 

Jean-Claude CARRIÈRE - ”Terasa”

Překlad Matylda a Michal Lázňovských.

 Hra o lásce, spontánnosti, lehkosti, humoru, cudnosti, přírodě a nejisté totožnosti hrdinů. (Hra pro 3 ženy a 4 muže.)

 Cena 60,- Kč / 81 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-099-X

 

Olja MUCHINOVÁ – ”You”

Překlad Vlasta Smoláková.

 Hra ruské autorky o spolužití dvou generací, odlehčovaná ironií, vodkou a střelbou. (Hra pro 6 žen a 6 mužů.)

 Cena 70,- Kč / 65 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-105-8

 

Drago JANČAR – ”Halštat”

Překlad: František Benhart.

 Profesor archeologie Habilis a jeho tři pomocnice pracují v bývalých dolech, kde zkoumají obrovský nález lidských kostí. Profesor tvrdí, že jde o kosti z halštatského období a své nové naleziště nazve Nový Halštat. Do dolu přichází bezdomovec Honza, naruší zavedený pořádek, zaujme všechny tři ženy a otřese profesorovou autoritou. V průběhu děje zůstává Honza jedinou postavou, která se nemění, u ostatních je zpochybněno nejprve jejich skutečné poslání (kosti zřejmě pocházejí z doby mnohem novější, profesor záměrně své spolupracovnice klame), ale i jejich identita. Ukazuje se, že všechny postavy byly před časem osloveny Dragem Jančarem, který hledal pět postav pro svou hru. V posledním jednání se postavy vracejí do svého původního života – a je zjevné, že i když dostali ve svém ”halštatském období” jiné životní role, zůstaly jim jejich dobré a špatné vlastnosti, i jejich smutky a frustrace.( Hra pro 3 ženy a 2 muže.)

 Cena 70,- Kč / 57 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-100-7

 

Jeroen van den BERG – ”Žena podle Schopenhauera”

Překlad Monika Loderová.

 Hra je vtipným, ironickým dialogem jedenadvacetiletého Arthura Schopenhauera s jeho matkou Johannou. Mladý Schopenhauer právě odevzdal svůj první manuskript nakladateli a napjatě čeká – s připravenou předmluvou k druhému vydání – na odezvu na své převratné filosofické dílo. Jeho matka je úspěšná románová spisovatelka, která pořádá pravidelně salony, kde se schází s Goethem, Hegelem a dalšími, a slouží Arthurovi jako hromosvod jeho antagonismu proti všemu a proti všem.

 Cena 70,- Kč / 38 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-108-2

 

Sam SHEPARD – ”Simpatico”

Překlad Dana Hábová.

 Nejnovější Shepardova hra zkoumá jeho oblíbená témata bratrství, zrady, viny, krize identity, úpadku. Hrdinové hry nejsou tentokrát pokrevní bratři, ale přátelé z dětství. Shepard nám je představuje v okamžiku krize: Vinnie žije na okraji společnosti z peněz, které mu Carter, dnes bohatý a vysoce postavený muž, pravidelně zasílá. Oba muži se před lety dopustili dostihového podvodu - zatímco Carter si z takto získaných peněz vybudoval postavení, Vinnie ztratil chuť do života. Nyní, po letech, se pokouší se svým traumatem vyrovnat a dávné provinění napravit. To vyděsí Cartera, který tuší, že může přijít o všechno. I když se posléze ukáže, že o nápravu dávných křivd už nikdo nestojí, v závěru se zdá, že se karta se obrátila: zatímco Vinnie se vyrovnal se svou minulostí, z Cartra se stala lidská troska zlomená strachem. (Hra pro 3 muže a 3 ženy.)

 

Cena 70,- Kč / 113 stran / vyšlo 2001 / ISBN 80-7008-108-2

 

 

 

MIMO EDICE  …………………………………………

 

Zdeněk DIGRIN - ”Divadlo učenců a diplomatů”

 První původní publikace u nás věnovaná vzniku a vývoji divadla italské renesance, především dramatickým a divadelním projevům cinquecenta, s přesahem do 17. století.

 Cena 170,- Kč / ISBN 80-7008-044-2 / vyšlo 1995 / 527 stran

 

Věra PTÁČKOVÁ – “Zrcadlo světového divadla

(Pražské quadriennale 1967 – 1991)”

 Kniha provádí jednotlivými ročníky Pražského quadriennale, mezinárodní výstavy scénografie a divadelní architektury, která se koná v Praze od roku 1967.

 Cena 350,- Kč (česká verze) a 450,- Kč (anglická verze) / ISBN 80-7008-047-7 / vyšlo 1995 / 286 stran

 

“The Baroque Theatre in the Château of Český Krumlov”

 Sborník příspěvků z odborného semináře (1993) přináší výsledky z nejnovějších výzkumů historie českokrumlovského zámeckého divadla, jeho výtvarné podoby a jeho významu pro utváření operní a baletní tradice v českých zemích v 17. a 18. století. (V anglickém jazyce.)

 Cena 150,- Kč / 114 stran / vyšlo 1996 / ISBN 80-7008-036-1

 

Małgorzata SEMIL, Elżbieta WYSIŃSKA – “Slovník světového divadla 1945 – 1990”

 Praktická příručka, která sleduje linii inscenační tvorby v prostoru a čase světového divadla zejména 60. a 70. let. Poskytuje informace o nejvýznačnějších událostech, režijních osobnostech a souborech evropského Východu a Západu, divadelního umění asijského, afrického, severoamerického i jhoamerického.

 Cena 250,- Kč / 488 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-066-3

 

“The New Theatre Words – Central Europe

(Nový slovník divadelních výrazů – střední Evropa)”

 Slovník obsahuje především výrazy z oblasti divadelní techniky a scénografie v angličtině, francouzštině, němčině, holandštině, češtině, polštině, rumunštině, slovenštině, bulharštině, ruštině a srbštině.

 Cena 270,- Kč / 259 stran / vyšlo 1998 / ISBN 91-630-5665-8

 

Thomas BERNHARD – “Ritter, Dene, Voss. Jednoduše komplikovaně. Alžběta II.”

 Tři hry ze závěrečného tvůrčího a životního období významného rakouského dramatika.

 Cena 164,- Kč /  293 stran / vyšlo 1998 / ISBN 80-7008-077-9

 

“Otakar SCHINDLER – Scénograf a malíř”

 Portrét našeho předního scénografa odráží i velký kus historie českého divadla od let padesátých až do dnešních dnů. Prostřednictvím jeho díla se kniha zabývá i prací dvou významných režisérů, Jana Kačera a Luboše Pistoria. Textová část je česko – anglicko – německá.

 Cena 390,- Kč / 160 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-081-7

 

 

Vlasta GALLEROVÁ, Jiří MACHALICKÝ, Věra PTÁČKOVÁ – “Jaroslav Malina”

 Monografie našeho předního scénografa 60. až 90. let. Text publikace je v češtině a angličtině, resumé pak ještě v němčině a francouzštině.

 Cena 990,- Kč / 189 stran / vyšlo 1999 / SBN 80-7008-091-4

 

Jiří HILMERA – “Česká divadelní architektura”

 Kniha věnovaná historickému vývoji divadelních budov a divadelního prostoru v českých zemích od zachytitelných začátků (kolem r. 1600) do současnosti. Zaznamenává nejen realizované stavby, ale i  výsledky různých projekčních soutěží.

 Cena 290,- Kč / 319 stran / vyšlo 1999 / ISBN 80-7008-087-6

 

Eugenio BARBA, Nicola SAVARESE – ”Tančící energie – o skrytém umění herců” – Slovník divadelní antropologie

 Jak zacházejí herci na jevišti se svou energií? Co se skutečně skrývá za slovy herecké charisma? Co má společného Stanislavského výuka herce s japonským divadlem Nó?

Kniha E. Barby (žáka legendárního Jerzyho Grotowského) a N. Savarese ukazuje herecké a divadelní umění v překvapivých souvislostech. Je členěna do obsáhlých abecedně řazených hesel. Pomáhá orientovat se v současném divadelním umění a rozšiřuje pohled na oblast scénických projevů v nejrůznějších epochách a kulturách.

 Cena 890,- Kč / 270 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7106-369-X

 

“Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů”

 Zpracoval Kabinet pro studium českého divadla Divadelního ústavu a externisté v redakci Evy Šormové a Josefa Hermana.

Základní slovníková příručka k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech, jakožto tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století. Hesla jsou doplněna fotografiemi a dalším obrazovým materiálem (černobílé reprodukce. Součástí publikace je jmenný rejstřík.

 Cena: 440,- Kč / 615 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-107-4

 

“Space and the Postmodern Stage”

 Sborník obsahující vybrané  příspěvky z mezinárodní teatrologické konference  Theatrical Space in Postmodern Times, která se konala v roce 1999 v Praze v návaznosti na  Pražské Quadriennale ‘99. Mezi osmnácti studiemi je mj. příspěvek Jarky M. Buriana, analyzující Svobodovu scénografii pro Krejčovo nastudování  Fausta v ND, stať  Briana Singletona  o pařížské Cartoucherii jako scénickém prostoru divadla Théâtre  du Soleil a dva články věnované tvorbě Roberta Wilsona. Na současnou divadelní architekturu se zaměřil Michael Cramer, využití  nových technologií v  jevištním osvětlování, přesněji ve světelném designu nastínila Christine White. Nad  koncepcemi a modely prostorové analýzy  se zamýšlel  jediný z českých účastníků, Jaroslav Malina. Černobílá obrazová příloha.

Sborník redakčně a edičně připravily Irene Eynat-Confino a Eva Šormová.

 Cena 120,- Kč / 182 stran / vyšlo 2000 / ISBN 80-7008-106-6

 

“Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny”

 Publikace věnovaná přínosu čtyř významných dramatiků vídeňské moderny – Hugo von Hofmannsthala, Arthura Schnitzlera, Hermanna Bahra a Karla Krause.

 Cena 220,- Kč / 220 stran / vyšlo 2001 / ISBN 80-7008-102-3

 

 

LETOS VYJDE

EDICE ČESKÉ DIVADLO …………………………………………

 

Karel KRAUS – “Pro divadlo dramatu”

 Výběr ze studií významného teatrologa, dramaturga  a překladatele Karla Krause (1920), jež vznikaly jako  teoretická reflexe jeho divadelní praxe od 40. let po  současnost. Zahrnuje stati věnované dramatikům (Hrubín,  Topol, Sofoklés, Čechov, Nestroy, Schnitzler, Beckett aj.),  režisérům, s nimiž pracoval (Frejka, Krejča), úvahy  o smyslu dramaturgie i o proměnách a dnešním stavu divadla  a hereckého umění. Svědčí o organickém zrání i vzácné  vývojové kontinuitě divadelníka, který svým pojetím dramatu  a dramaturgie spoluvytvářel podobu českého divadla po boku  Otomara Krejči v činohře Národního divadla a v Divadle za  branou.

 Vyjde říjen 2001.

 

Dalibor TUREČEK – “Německojazyčné kontexty obrozeneckého dramatu”

 Publikace zaměřená na podněty německojazyčného konvečního dramatu, zejména na českou recepci vídeňského předměstského divadla (včetně Nestroye a Raimunda), stejně jako na recepci sentimentálního dramatu (zejména hry A. von Kotzebue a E. Raupacha). Tyto hry představovaly podstatnou část českého repertoáru. Proto je pozornost věnována konkrétní podobě jednotlivých překladů, a to v porovnání s originálním německým zněním. Dále jsou shledávány možné paralely s původní českou tvorbou. Německojazyčná produkce představovala podstatnou součást dobového recepčního horizontu a právě v souvislosti s ní je možno vykládat i mnohé aspekty her Tylových či Klicperových a české tvorby vůbec.

PODEDICE ESEJE, KRITIKY, ANALÝZY……………………………

Karel Hugo HILAR – “O divadle”

editor: Eva Šormová

 Výbor statí čelné osobnosti českého divadla první třetiny 20. století,  režiséra  Karla Hugo  Hilara (1885-1935), přinese výběr z jeho divadelních kritik,  teoretických statí, úvah a režijních komentářů. Součástí  knihy  je kompletní bibliografie Hilarových prací literárních a divadelních, včetně soupisu jeho inscenační tvorby. Publikace, doplněná úvodní studií editorky a jmenným rejstříkem, vychází v ediční řadě České divadlo – Eseje, kritiky, analýzy. 

 

Vyjde v prosinci 2001.

 

EDICE DIVADELNÍ HRYAutor článku: redakce