23.07.2014 16:19

KočéBRování 2014: Hledání univerzálií divadla v jazykově a kulturně odlišném prostředí

Studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) a divadlo KočéBR vyrazí 25. července na téměř třítýdenní divadelní pouť po vsích ve východním Turecku, kde budou zkoumat univerzálnost divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí.

Prostřednictvím inscenačního tvaru pracovně nazvaného Cykly, který využívá české lidové tradice, zvyklosti a písně a věnuje se obecným lidským tématům (narození, křest, svatba, smrt apod.), budou zkoumány možnosti divadelní komunikace v kraji divadlem takřka nedotčeném. Výzkum přímo navazuje jednak na divadelní projekty uskutečňované doktorandem JAMU a režisérem Vítězslavem Větrovcem ve vsi Velké Lhota na Vysočině, v nichž ohledává a z paměti zdejších obyvatel vyzdvihuje místní lidové obyčeje a zvyklosti, a jednak na předchozí ročníky divadelně-kočovného projektu KočéBRování.

Výběr zahraniční oblasti není náhodný – Turecko (a zejména jeho východ) představuje geograficky nejbližší a současně kulturně nejodlišnější lokalitu – je odlišné nejen jazykově a kulturně, ale rovněž nábožensky, sociálně a přírodně. Účastníci divadelně-antropologického výzkumu tedy budou vystaveni naprosto jiným podmínkám, než na které byli ve své předchozí činnosti (čtyři ročníky kočování po Českomoravské vrchovině, sedm ročníků uvádění inscenací ve Velké Lhotě) zvyklí. Záměrem výzkumu je tedy rovněž radikální přehodnocení dosavadních zkušeností a pokus o ohledání univerzálního divadelního jazyka.

Vedle studentů Divadelní fakulty JAMU a herců divadla KočéBR se projektu rovněž účastní studentka činoherního herectví ze Španělska a studenti činoherního herectví z Turecka.
 

Cykly

režie: Vítězslav Větrovec
dramaturgie: Marek Hlavica
scénografie: Natálie Pelcová
hudba: Tereza Koláčková
účinkují: Tereza Slámová, Veronika Lazorčáková, Tereza Koláčková, Rebeca Izquierdo, Volga Mengü, Robert Mikluš, Vojtěch Johaník a Jan Neugebauer

www.kocebr.ic.cz


Autor článku: MgA. Vítězslav Větrovec

KočéBRování 2014: Hledání univerzálií divadla v jazykově a kulturně odlišném prostředí