06.10.2006 00:00

Konference a výstava v Berlíně u příležitosti oslav 70. narozenin Václava Havla

(Tisková zpráva Divadelního ústavu)

(Praha - 5. října 2006) - V berlínském divadle Haus der Berliner Festspiele budou v době od 6. do 7. 10. 2006 probíhat rovněž oslavy 70. narozenin Václava Havla, jejichž datum připadá na 5. října. V rámci oslav bude uspořádána konference na téma Václav Havel v divadle (a politice) - Václav Havel in Theater (und Politik), kterou pořádá České centrum Berlín ve spolupráci s Divadelním ústavem v Praze, Nadací Roberta Bosche, Berliner Festspiele, Německým centrem ITI a Dramaturgickou společností v Berlíně. Hosty konference budou odborníci i přední osobnosti z oblasti divadla, z nichž se mnozí na úspěchu Václava Havla osobně podíleli - Anna Freimanová, divadelní režisér Andrej Krob a spisovatel Karel Hvížďala.

Divadelní ústav v Praze uspořádal v Berlíně v rámci této konference výstavu fotografií s názvem Scénografická interpretace Havlových her (Die bühnebildnerische Interpretation der Theaterstücke von Václav Havel). Kurátorka výstavy Helena Albertová se pokouší výstavou ukázat, jakým způsobem inspirovaly Havlovy hry jevištní výtvarníky v různých evropských zemích. Většina zachycených inscenací je z doby před rokem 1989 a nabízí zajímavý pohled do fantazie scénografů a jejich představ o světě za železnou oponou. Výstava zahrnuje plakáty, fotografie, ukázky z překladů Havlových her a scénografické makety.

Výstava a konference v Berlíně jsou součástí projektu Invaze do Evropy 2006 organizovaného Divadelním ústavem, který má za cíl prezentovat české divadlo v mnoha evropských městech.

Projekt Invaze do Evropy 2006 je organizován Divadelním ústavem v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Magistrátu hl. Města Prahy a ve spolupráci s Ústředím českých center.

Zdroj: Klára Procházková, PR / Divadelní ústav

Autor článku: redakce