21.10.2021 13:27

Konference Culture Get-Together 2021 zprostředkovala nezbytný dialog aktérů v kultuře a živém umění

Organizace Nová síť druhým rokem uspořádala kulturní konferenci, která je místem pro potřebný dialog zástupců nezřizované, zřizované kultury a státní kulturní správy. Po jednotlivých příspěvcích následovaly předmětné diskuze reflektující současný stav v oblasti kultury a živého umění v České republice. Konference se uskutečnila v září v Centru současného umění DOX v Praze.

Hlavním zaměřením dvoudenního setkání byla spolupráce v kultuře, a s tím spojené jednotlivé okruhy, kterými jsou Status umělce, meziresortní spolupráce, komunikace a kultivace, Národní plán obnovy, funkce a role Ministerstva kultury České republiky a kultura v tuzemských regionech. Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu, ve svém příspěvku, pojmenovala potřebu úpravy legislativního prostředí, jak v kompetenci Ministerstva kultury, tak dalších resortů, s cílem vytvořit a zakotvit specifika uměleckých profesí a vytvořit efektivní Status umělce.

„Osobně jsem přesvědčený, že pokud se podaří tyto vztahy, tyto ‚nastavené‘ spolupráce, které vychází z pochopení a respektu, zachovat pro další roky, bude to obrovsky užitečné a bude tak opět doslova platit, že vše zlé přináší i něco dobrého,“ reflektoval koronavirovou krizi Jakub Vedral, Člen Prezidia Českého střediska ITI, a nezávislou scénu označil za platného hráče, se kterým se počítá.

Nezávislý sektor živého umění se podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR Lenky Havlíkové, dělí na třípatrový: nové inovativní projekty, dlouhodobé organizace a excelentní organizace, které provozují kulturní a umělecké subjekty i budovy. Havlíková ve svém příspěvku na téma státní kulturní politika, apelovala na státní sektor, aby byl takto zohledňován.

Celý druhý den konference se věnoval situaci v regionech. „Protože Nová síť se regiony bytostně zabývá, snaží se jim pomáhat, zasazuje se o decentralizaci a přibližování vztahů mezi velkými městy a menšími městy či obcemi a také zahraničím, budeme se regionům věnovat i zde na konferenci,“ uvedla první ranní panel Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě.

Nebývalý ohlas získala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová se svým příspěvkem představujícím Asociaci krajů ČR. Zástupci jednotlivých regionů, ředitelé a provozovatelé tamních organizací, i zástupkyně státní správy v čase vyhrazeném pro regiony, reflektovali současnou situaci. Zazněla četná úskalí, jako například nedostatek lidských zdrojů nebo absence půjčoven techniky, ale také praktické kroky, které mohou kulturu v regionech pozvednout.

Sdílená vize, efektivní komunikace, živý dialog, systematický přístup a hledání společného řešení, to jsou hlavní pilíře, jejichž postupné udržování a naplňování může měnit kulturní praxi k lepšímu. Letošní konference letos přinesla mnoho zážitků a byla svým zaměřením opravdu předmětná.

Reportáž

Autor článku: Kateřina Pekárková