10.02.2017 13:28

Konference Les arts du spectacle au prisme du développement durable – výzva k účasti

Konference "Les arts du spectacle au prisme du développement durable" se bude konat 8.-10.3.2017 v  Théâtre de la Cité Internationale (Paříž, FR).

Pozornost se upne na fenomén uvedení konceptů udržitelnosti a udržitelného vývoje do oblastí kulturní a umělecké praxe. Odtud bude sledován vývoj k novému pradigmatu - zároveň politicko-ekonomickému ale také filosoficko-estetickému.

V originále Les arts du spectacle au prisme du développement durable, na konferenci se setkají akademici z Passages XX-XXI – Université Lumière Lyon 2, z Institut de Recherches en Etudes Théâtrales IRET, dále z Institut de Recherches en Cinéma et Audiovisuel – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, a nakonec výzkumný tým z Burgundy School of Business.

Dle slov organizátorů je cílem konference prozkoumat vazby mezi performativním uměním a filmem, a udržitelným rozvojem. Chce se tázat, do jaké míry jsou koncepty udržitelnosti nosné pro analýzu umělecké a kulturní praxe.

Podrobný program a další informace (i jak se registrovat) najdete v přiloženém dokumentu.

 Bližší informace a program konference