30.07.2002 00:00

Konfrontace 2002

Mezinárodní festival nového tance KONFRONTACE 2002, který se v letošním roce koná od 24. října do 2. listopadu 2002, nabízí vedle prezentace výrazných nových talentů i celosvětově uznávaných autorit také řadu seminářů a tanečních dílen, vedených předními světovými pedagogy.

Ve dnech 25. a 26. října 2002 se na HAMU pro mladé tanečníky z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska uskuteční taneční dílna se švýcarským choreografem Thomasem Hauertem. Hlavním tématem dílny bude zkoumání možností pohybu lidského těla. Více než lidská mysl je to právě lidské tělo, které vlastní největší praktickou znalost o své anatomii a své mechanice. Pomocí improvizací chce Thomas Hauert prozkoumat právě tento jedinečný fenomén. Pražská dílna bude první etapou dlouhodobějšího projektu s účastí tanečníků visegradských zemí.

V rámci Mezinárodního festivalu nového tance KONFRONTACE 2002 proběhne rovněž kritický seminář s Maxem Wymanem a Susan Mertens. Týdenní seminář pod vedením renomovaných kanadských publicistů proběhne ve dnech 28. října - 2. listopadu 2002 v Divadelním ústavu a je určen mladým adeptům taneční kritiky ze zemí střední a východní Evropy. Program semináře bude sestaven z přednášek, analýz představení a pracovních skupin. Hlavním cílem je zvýšit vnímavost kritiků vůči vztahu tance a hudby, využívání těla jako vyjadřovacího prostředku a prozkoumat možnosti, jak převést nonverbální umění do slovní podoby. Na základě shlédnutých festivalových představení se budou účastníci věnovat rozboru, reflexi a diskusi o taneční tvorbě v širokém kontextu současného umění. Nejzajímavější příspěvky budou otištěny v časopise Taneční zóna. Kritický seminář pořádá občanské sdružení Konfrontace ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha a časopisem Taneční zóna.
Taneční dílna s Thomasem Hauertem i kritický seminář mají omezený počet účastníků, proto je nutné přihlášky s krátkým životopisem v anglickém jazyce zaslat nejpozději do konce srpna 2002 a to buď e-mailem na adresu: project@divadlo.cz nebo poštou na adresu Konfrontace, Celetná 17, 110 00 Praha 1, fax: 02 24 81 14 52.

Další čtyři dílny se uskuteční v experimentálním prostoru Roxy - NoD: 24. října 2002 proběhne dílna s význačným kanadským choreografem Teddem Robinsonem, ve stejný den pak jeho mladý kolega Ru Padolsky povede dílnu zaměřenou na break dance. Ve dnech 29. - 31. října 2002 se uskuteční dílna s tanečníkem, choreografem a pedagogem Davidem Zambranem (N/Ven) a 1. listopadu 2002 další dílna s členkou John Jasperse Company z New Yorku Juliette Mapp. Více informací bude možné získat v průběhu září na internetových stránkách festivalu: www.divadlo.cz/konfrontace.

O festivalu Konfrontace 2002

Druhý ročník Mezinárodní festivalu nového tance KONFRONTACE 2002 opět představí celou řadu špičkových choreografů a interpretů v celosvětovém měřítku, velmi osobitou formou usilujících o autenticitu vlastní umělecké výpovědi, již nezřídka předchází dlouhodobý výzkum. Festival, který proběhne v době od 24. října do 2. listopadu 2002 opět v prostorách Duncan Centre a Divadla Archa, nabídne umělecky vysoce hodnotný a současně atraktivní program, v jehož rámci se v Praze poprvé představí výrazné a osobité tvůrčí individuality.

Program festivalu Konfrontace 2002

24. 10.

DC Duncan Centre Dancers (CZ): Hauerová - Okna
Márta Ladjánszki (H) - What Sort of Tenderness
25. 10.

DC DuWa Dance: Viňarský/Krivošík (SK) - Sólo pro teba?
Martin Vraný (CZ)
26.10.

A Tedd Robinson & Ru Padolsky (Can) - Rigmarole; Recruiting Recalcitrance
26. 10.

DC Dada von Bzdülöw Theatre (PL) - Magnolia; Between the blessed brackets
Duncan Centre Dancers (CZ): Hudečková, Trpišovská - Madame Blanche
27. 10.

A Thomas Hauert (CH/B) - Verosimile
28. 10.

A 2nd Nature Dance Group (A) - Ten2Hundred
29. 10.

DC Yann Marussich (CH) - Bleu Provisoire
30. 10.

A Akram Khan (GB) - Kaash
31. 10.

A Akram Khan (GB) - Kaash
31. 10.

DC David Zambrano Invites: J. Jasperse/O.Vajsar (N/Ven - USA, CZ)
1. 11.

DC Sarah Chase (Can) - Lamont Earth Observatory; muzz
2. 11.

A John Jasperse (USA) - Giant Empty

A - DIVADLO ARCHA DC - DUNCAN CENTRE

 

Dílny / semináře:

24. 10. Roxy- NoD

Tedd Robinson + Ru Padolsky (Can)
25. - 26. 10. HAMU

Thomas Hauert (CH/B)

29. - 31. 10. Roxy- NoD

David Zambrano (N/Ven)
1. 11. Roxy- NoD

John Jasperse Company (USA)
28. 10. - 2. 11. DIVADELNÍ ÚSTAV

Kritický seminář s Maxem Wymanem a Susan Mertens (Can)

Kontakt pro další informace:

Hana Kučerová
Public Relations KONFRONTACE 2002
tel.: 0607 / 691 986
e-mail: hana.kucerova@quick.cz
https://www.divadlo.cz/konfrontace

Autor článku: redakce