07.06.2017 11:53

Konkurz do studia LAIK v Pardubicích

Mladé divadelní studio LAIK, které od sezóny 2013/14 působí při Východočeském divadle, hledá nové členy:

dívky a především chlapce ve věku od 8 do 17 let.

Doplňující konkurz
do studia se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 16.00 hodin na Malé scéně ve dvoře (vstup z Karloviny). Požadován bude přednes jedné básničky, monologu či lidové písně, nutný je i cvičební úbor a vhodná obuv/přezůvky. U dětí mladších 15 let prosíme o doprovod zákonného zástupce. Přihlášky (ke stažení na ZDE) zasílejte na e-mail tajemnice@vcd.cz.

Studio LAIK vede herec a pedagog Zdeněk Rumpík, kurz bude probíhat jedenkrát týdně od 14.00 do 17.00 hodin (pondělí pro mladší členy, pátek pro starší) od září 2017 do června 2018. Cena činí 3 000 Kč na rok (na půl roku 1 600 Kč).

Autor článku: převzato z: http://www.vcd.cz/

Burza

19.03.2019

DiFA JAMU: Mezinárodní konference doktorských studií 2019 – výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje Call for Proposals pro 9. ročník Mezinárodní konference doktorských studií. Tématem letošní konference je EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS. Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019. 

19.03.2019

Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k účasti

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3. Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

15.03.2019

Městské divadlo Mladá Boleslav: konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy. Náplň práce: odpovídá za technický provoz divadla a správu budovy, zajišťuje údržbu, organizuje provádění oprav, zajišťuje dopravní potřeby divadla – organizuje dopravu nákladními vozy a autobusy…