17.02.2006 00:00

Kontrola: Jmenování Zajíce do čela divadel nebylo proti předpisům

PRAHA 17. února (ČTK) - Městská rada neporušila při loňském jmenování režiséra Ondřeje Zajíce do čela Městských divadel pražských zákon. Uvádí to zpráva magistrátní kontroly. Výběrové řízení na funkci ředitele organizace však podle závěrů prověrky provázely nedostatky. Zprávu, kterou má ČTK k dispozici, má příští týden projednat kontrolní výbor zastupitelstva.

Při konkurzu se změnil požadavek na dosažené vzdělání. Podle původních podmínek museli mít uchazeči magisterské, podle upravených vysokoškolské obecně. Zajíc je bakalářem a původní podmínky nesplňoval. Ředitel odboru kultury a památek Jan Kněžínek už dříve pochybení přiznal; označil je za písařskou chybu a profesionální slepotu.

Podle kontrolní zprávy nesouvisí druh vysokoškolského vzdělání se způsobilostí vybraného zájemce řídit konkrétní příspěvkovou organizaci města. Výběrová komise doporučila radním jmenovat Zajíce hlasy osmi z devíti členů. Rozhodnutí o jmenování je ze zákona plně v pravomoci městské rady, uvádí prověrka.

Kněžínkovu odboru však kontroloři vyčítají to, že změnu podmínek nezveřejnil na úřední desce města a nezadal nový inzerát v denním tisku. Konkurz měl také podle prověrky jen dvě kola, přitom podle schválených podmínek měl být tříkolový. Nebylo také doloženo, zda byli o výsledku výběrového řízení informováni všichni uchazeči.

"Znovu se potvrdilo, že magistrát není schopen spravedlivě vyhlásit výběrové řízení," řekla ČTK opoziční zastupitelka Markéta Reedová (ED), která kontrolu iniciovala. S kontrolní zprávou není příliš spokojena. Soudí, že konkurz nebyl průhledný a měl by se opakovat.

Někteří další uchazeči o řízení divadel ABC a Rokoko ještě před rozhodnutím radních žádali, aby bylo výběrové řízení zrušeno. Radní se ale tehdy takovou možností nezabývali.

Michal Burian kš

Autor článku: ČTK