09.08.2007 00:00

Kratochvílení letos vystřídá projekt Na hrázi

Po deset let oslovovali členové Divadla Continuo herce, tanečníky, výtvarníky a další performery z různých zemí a zvali je ke společné tvůrčí práci. A každým rokem takto složený tým hledal a nacházel cesty jak oživit zahrady a vodní kanály obklopující renesanční letohrádek Kratochvíle u Netolic. Mystické příběhy, pohyblivé výtvarné objekty, působivá hudba, hry s ohněm, herci vznášející se nad hlavami diváků či tančící na vodě … to vše bylo Kratochvílení. Jihočeskému souboru Continuo bude zanedlouho patnáct let a letošní sezóna se pro něj stala obdobím velkých změn. To mimo jiné znamená, že letos zahradu zámku Kratochvíle nechá odpočívat.

„Sedláci také nechávají jednou za čas pole vydechnout, aby mohlo znovu načerpat životodárnou energii a vydat pak o to šťavnatější plody,“ říká umělecký vedoucí Divadla Continuo Pavel Štourač.

Středoevropské lidové balady ožijí na hrázi i hladině malovického rybníka.

Diváci, kteří si už léto bez Kratochvílení neumí představit, však nemají žádný důvod k obavám. Ani letos nebudou ochuzeni o poetické putování kolem vodní hladiny.

Již 1. srpna se na Švestkovém dvoře v Malovicích, kde Divadlo Continuo sídlí, sešlo na dvě desítky performerů, hudebníků a výtvarníků, kteří v rámci tvůrčích dílen vytvoří společnými silami inscenaci, již pak ve čtyřech večerech představí veřejnosti. Cesta, na které se diváci setkají s Divadlem Continuo a jeho hosty, povede tentokrát po hrázi rybníka Otrhanec v jihočeských Malovicích. Na jeho hladině se budou zrcadlit staré, často již zapomenuté příběhy a snové obrazy a okolní lesy se rozezní podmanivou hudbou. „Je to místo v přírodě, ale zároveň nese stopy lidské činnosti. Protíná se tu zapomenutá, zarostlá, olámaná minulost s všudypřítomně hlučnou současností i nespoutaná příroda s pošetilou lidskou snahou přírodu ovládnout, které říkáme civilizace,“ říká režisér projektu Pavel Štourač.Výchozím inspiračním bodem projektu, který je – stejně jako dříve Kratochvílení – koncipován jako mezinárodní tvůrčí dílna, budou středoevropské lidové balady.

Divadelní chapiteau uprostřed pole nabídne divákům úvod do příběhu, jehož pokračování pak naleznou na vodní ploše a v korunách okolních stromů. Na cestě časem i prostorem jim budou průvodci loutky v nadživotní velikosti, svit měsíce, oheň, voda a lidský hlas porážející tmu a otevírající fantazii…

Na výsledné představení projektu Na hrázi se mohou diváci těšit od 15. do 18. srpna na hrázi rybníka Otrhanec v jihočeské vsi Malovice.

Zdroj: liza@artprometheus.cz

Autor článku: Informace z divadel